DS i SNS najpopularniji, iznad cenzusa SRS i LSV

16 Dec 2011

Za DS se izjasnilo 26,7 odsto ispitanika a za SNS 24,2. Na trećem mestu je Srpska radikalna stranka (SRS) za koju se izjasnilo 11,6, za Ligu socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 9,3

Najviše Novosa?ana glasalo bi za Demokratsku stranku (DS) i Srpsku naprednu stranku (SNS), pokazalo je istraživanje javnog mnenja koje je sproveo Centar za razvoj i demokratiju iz Novog Sada.

Za DS se izjasnilo 26,7 odsto ispitanika a za SNS 24,2. Na tre?em mestu je Srpska radikalna stranka (SRS) za koju se izjasnilo 11,6, za Ligu socijaldemokrata Vojvodine (LSV)  9,3, a za Socijalisti?ku partiju Srbije 4,7 odsto ispitanika.

Za Srpski pokret obnove glasalo bi 4,1 odsto, za Demokratsku stranku Srbije 3,6, za Liberalno-demokratsku partiju 2,2, a za Ujedinjene regione Srbije 1,9 odsto ispitanika, saopštili su predstavnici Centra za razvoj i demokratiju na konferenciji za novinare.

Politi?ki analiti?ar Dejan Vuk Stankovi? rekao je da o?ekuje žestoku izbornu kampanju pošto istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi izlasnost za izbore mogla da bude niska.

Politikolog Duško Radosavljevi? rekao je da ?e, ukolio izlasnost na izbore bude niska, do?i do promene vlasti na državnom nivou, a ukoliko izlaznost bude ve?a od 50 odsto, onda ?e na vlasti ostati aktuelna vladaju?a koalicija. Prema njegovim re?ima, ne treba zanemariti ni kampanju „belih listi?a”, odnosno na poziv da se iza?e na izbore i poništi glasa?ki listi? i na taj na?in da se izrazi „tihi prezir” prema aktuelnoj politi?koj ponudi.

Sociolog Bojan Panaotovi? kritikovao je politi?ke partije i rekao da se one ne trude da rešavaju konkretne probleme gra?ana, ve? nude samo spiskove lepih želja. On je ocenio da je Srbija od proklamovane politike „i Kosovo i EU” stigla do opcije „ni Kosovo ni EU”. „U ovoj zemlji ima toliko proble ma za koje je odgovorna politi?ka elita da nam je potreban ne preokret nego zemljotres”, rekao je Panaotovi?.

Istraživanje je pokazalo da su dve tre?ine ispitanika „evroentuzijasti”, odnosno slažu se s idejom da Srbija treba da nastavi sa integarcijama u EU. Pošto je istraživanje sprovedeno u periodu od 28. novembra do 7. decembra, analiti?ari su ocenili da bi procenat „evroentuzijasta” bio manji da je istraživane ra?eno nakon što Srbij 9. decembra nije odobrena kandidatura za ?lanstvo u EU.

Oko dve tre?ine ispitanika izjasnilo se protiv ulaska Srbije u NATO, dok je oko 28 odsto za tu opciju.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 850 ispitanika na teritoriji Novog Sada i okoline metodom terenskog upitnika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!