DS i LSV: Sprečiti katastrofu u gradskim preduzećima

11 Oct 2013

"Nestručnim upravljanjem i bahatošću rukovodstava ovih preduzeća, Grad Novi Sad može da izgubi više od 800 miliona dinara"

Odborni?ke grupe Demokratske stranke (DS) i Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) zatražile su danas da se održi vanredna sednica Skupštine grada Novog Sada, kako bi se spre?ilo propadanje pojedinih gradskih preduze?a.

Te odborni?ke grupe su u zajedni?kom saopštenju za javnost navele da je nestru?nim radom rukovodstva Javnog komunalnog preduze?a Gradsko zelenilo, gubitak ovog preduze?a za prvih osam meseci ove godine iznosio 178 miliona dinara.

Dodali su da je u proteklih godinu dana Gradsko zelenilo zabeležilo najgori poslovni rezultat u svojoj istoriji dugoj 50 godina i upozorili da, ukoliko se ne preduzmu hitne mere, postoji realna mogu?nost da od 1. januara ode u prinudnu likvidaciju.

DS i LSV su i stanje u Javnom komunalnom preduze?u Stan opisale kao “katastrofalno” i precizirali da pored neispla?enih zarada, zabrinjavaju i neizmirene obaveze prema dobavlja?ima, konstantna blokada ra?una, žalbe na mobing, bahatost i davanje otkaza predstavnicima sindikata.

“Nestru?nim upravljanjem i bahatoš?u rukovodstava ovih preduze?a, Grad Novi Sad može da izgubi više od 800 miliona dinara, koliko je tržišna vrednost Gradskog zelenila i Stana”, navodi se u saopštenju.

DS i LSV su predložili da Skupština grada na vanrednom zasedanju obrazuje radne grupe, ?iji bi zadatak bio da u roku od 30 dana sprovedu analize i predlože mere za konsolidaciju i finansijski oporavak ova dva preduze?a, ?iji je osniva? Skupština grada Novog Sada.

U Novom Sadu na vlasti je koalicija predvo?ena Srpskom naprednom strankom.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!