DS: Hapšenja unapred najavljena

14 Aug 2015

DS postavila SNS tri pitanja i poručila da zahteva direktne odgovore

Pokrajinski odbor Demokratske stranke (DS) ocenio je danas da su unapred najavljena, markentinški obra?ena i precizno isplanirana hapšenja ?lanova te stranke, kao i trogodišnji bezobzirni pokušaji kriminalizacije aktivnosti Pokrajinske vlade, nastavljeni i ju?erašnjim privo?enjima odgovornih za navodne malverzacije prilikom izgradnje Specijalne bolnice za plu?ne bolesti “dr Budislav Babi?” u Beloj Crkvi.

U saopštenju vojvo?anske DS se ocenjuje da su ju?erašnja privo?enja skretanje teme sa skandaloznih, sudski dokazanih slu?ajeva, svesnog nanošenja štete gradu Novom Sadu od strane Maje Gojkovi? i njene grupe, ali i neuspešnog pokušaja donošenja zakona o kupovini državne imovine od strane povlaš?enih.

“Naravno, treba skrenuti pažnju i od sve glasnijih zahteva za obelodanjivanje odgovornih za pad helikoptera i smrt sedam lica, protesta zemljoradnika zbog namere da se poljoprivredno zemljište prodaje i izdaje strancima, opšteg otpora prodaji Telekoma i nikada obelodanjenih ugovora o Beogradu na vodi”, piše u saopštenju vojvo?anskih demokrata.

Ta stranka je postavila SNS tri pitanja i poru?ila da zahteva direktne odgovore.

“Po kojem osnovu je  konferenciji za štampu predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a 07. avgusta prisustvovao izvesni gra?anin Stefan Cvetkovi?  koji je postavio pitanje o Beloj Crkvi i kriminalnim radnjama Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine? Za koji medij izveštava gra?anin Stefan Cvetkovi?? Da li su sednici Opštinskog odbora SNS u Beloj Crkvi, dva dana pre hapšenja ?lanova DS-a, prisustvovali ministar pravde Selakovi?, gradona?elnik Novog Sada, Vu?evi? i Andrej Vu?i? i da li su na tom sastanku najavili hapšenja? Šta zna?i komentar ?lanice SNS Biljane Zaviši?, objavljenog na fejsbuk profilu SNS iz Bele Crkve, da je ministar ispunio u roku od dva dana ono što ga je ona pitala na sastanku?”, navodi se u saopštenju DS.

U njemu se dodaje i da se odgovori o?ekuju u slede?a tri dana, te da ?e, ako ne stignu, sve biti jasno.

“U isto vreme pitamo Zaštitnika gra?ana Sašu Jankovi?a da li smatra da je to normalno i da li ?e reagovati na ?injenicu da premijer Srbije najavljuje hapšenja gra?ana Srbije i to u mnogo navrata do sada i da li je to u skladu sa Ustavom Srbije? Ili Ustav važi samo za neke”, poru?uje se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!