DS: Gradska vlast planira nastavak rušenja Novog Sada

07 Apr 2016

Novi Sad za nekoliko godina više “neće ličiti na sebe”

Gradski odbor Demokratske stranke (DS) iz Novog Sada upozorio je danas da je aktuelna vast u tom gradu od po?etka godine usvojila ?ak 16 planova detaljne regulacije vezanih za urbanisti?ka rešenja, te da ukoliko se oni i primene Novi Sad za nekoliko godina više “ne?e li?iti na sebe”.

DS je upozorila da aktuelna vlast predvo?ena Srpskom naprednom strankom (SNS), kako se primi?u izbori 24. aprila, ubrzano uskla?uje urbanisti?ke propise sa potrebama sebi bliskih investitora i njihovom željom za brzom i lakom zaradom.

Od po?etka ove godine, prema saznanjima DS, usvojeno je ?ak 16 planova detaljne regulacije, što je više nego u ?itavoj 2015. kada je prihva?eno tek 14 takvih akata.

navodi se i da je do kraja 2014. godine, gradska vlast ukupno usvojila svega 13 planova detaljne regulacije, što zna?i da je u 2016. za samo desetak nedelja izradila više urbanisti?kih akata nego u prve dve tre?ine svog mandata.

“Takva hiperprodukcija urbanisti?kih dokumenata koji propisuju uslove i na?in gradnje u finišu mandata odlaze?e vlasti ubedljivo pokazuju kako urbanisti?ka politika, koja predstavlja jednu od klju?nih poluga razvoja svake lokalne zajednice, u Novom Sadu zapravo i ne postoji”, piše u saopštenju DS.

Demokrate su ocenile da je gradska vlast poslovne ineterse nekolicine svojih ljudi i firmi proglasila za svoju urbanisti?ku politiku, na štetu opštih interesa i svih gra?ana Novog Sada.

“Podse?amo da je gradska vlast skinula zaštitu sa više objekata u gradu nego li sve prethodne generacije lokalne vlasti zajedno. Dozvoljena spratnost objekata je u svim novim planovima udvostru?ena, a ukupna površina uvišestru?ena. Slu?aj izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa kod Glavne pošte kojim ?e dominirati soliter od 13 spratova samo je najpoznatiji primer vandalskog odnosa SNS prema Novom Sadu”, dodao je DS.

Podsetili su i na rušenje kompleks starih zašti?enih ku?a od trske, kako bi umesto njih bili podignuti soliteri visoki po devet spratova, a da je plan i da devetospratnice niknu i u bloku kod Novosadskog sajma.

DS dodaje da je na mestu prizemne ku?e u Ulici bra?e Ribnikara gradska vlast sada odobrila gradnju solitera od ?ak 12 spratova, a na slobodnoj parceli kod stadiona “Kara?or?e” planira se izgradnja objekata od 10 spratova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!