DS: Funkcioner SVM građane Subotice nazvao pacovima

16 Nov 2015

DS traži reakciju nadležnih organa

Gradski odbor Demokratske stranke (DS) u Subotici saopštio je danas da je užasnut izjavom ?lana Ma?arskog nacionalnog saveta i funkcionera Saveza Vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Karolja Dudaša, koji je na raspravi o posledicama rušenja dve ku?e u tom gradu, rekao da ?e budu?i stanari zgrade sa 50 stanova, koja se planira izgraditi,  biti “pacovi koji ne?e biti Suboti?ani”.

U saopštenju suboti?kog DS se dodaje da je Dudaš u svojoj “ksenofobi?noj diskusiji” istakao da je i investitor “druge nacionalnosti”.

“Predsednik Ma?arskog nacionalnog saveta, gospodin Hajnal Jene, nije reagovao, odnosno nije opomenuo govornika. Ube?eni smo  da mišljenje gospodina Dudaša ne dele svi ?lanovi Saveta, i svakako o?ekujemo da se Savet ogradi od ovakvih istupa pojedinih ?lanova. Subotica, koja je i u najtežim vremenima, odolevala ksenofobiji i nacionalnoj isklju?ivosti, zaslužuje da joj se neko ispred Ma?arskog nacionalnog saveta obrati i uputi izvinjenje”, piše u saopštenju DS u Subotici.

Demokrate su podsetile Karolja Dudaša i SVM da je zgrada suboti?kog pozorišta srušena upravo na izri?it zahtev SVM.

“Podse?amo Karolja Dudaša da je i on 2000. godine, u vreme apsolutne dominacije Saveza vojvo?anskih Ma?ara, glasao za Regulacioni plan zašti?enog  jezgra grada kojim je predvi?eno i rušenje ove dve ku?e, i Rajhlovih najamnih ku?a u Ulici Vase Staji?a za ra?un investitora bliskog SVM-u, kao i da je po tom planu sravnjen sa zemljom ceo blok starih ku?a zbog izgradnje Galerije koja je, opet, krajnje neprimereno zaklonila Hram Vaznesenja Gospodnjeg SPC”, piše u saopštenju.

Suboti?ki DS je naveo i da o?ekuje reakciju od nadležnih organa.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!