DS: EK zabrinuta zbog pretnji novinarima

14 Apr 2016

Evropska komisija odgovorila na pismo predsednika DS Bojana Pajtića

Demokratska stranka (DS) saopštila je danas da je EK zabrinuta zbog pretnji i nasilja nad novinarima, a da je izveštaj iz 2015. godine podvukao zabrinutost oko toga što celokupna atmosfera u Srbiji ne pogoduje punom sprovo?enju slobode izražavanja.

DS je objasnila da se u odgovoru Evropske komisija (EK), upu?enom predsedniku DS Bojanu Pajti?u na pismo iz marta ove godine, isti?e da EK o?ekuje i da svi slu?ajevi nasilja na prethodnim izborima budu temeljno istraženi a po?inioci privedeni pravdi.

“Izuzetno je važno da Srbija stvori okruženje u kojem je mogu?a sloboda izražavanja bez ikakvih prepreka i Evropska komisija veoma pomno prati razvoj situacije”, napisao je u pismu Kristijan Danijelson , direktor Direktorata za proširenje Evropske komisije Žan – Kloda Junkera, predsednika Evropske komisije, potpredsednice EK Federike Mogerini i komesara za proširenje Johana Hana u odgovoru Bojanu Pajti?u.

Danijelson, kako je saopštila DS, navodi da je Evropska komisija uverena da ?e predstoje?e otvaranje poglavlja 23. Omogu?iti da Srbija intenzivira svoje napore da oja?a vladavinu prava i obezbedi poštovanje osnovnih ljudskih prava, uklju?uju?i i slobodu izražavanja.

On je podvukao i da “Komisija o?ekuje da tokom kampanje , ali i nakon formiranja nove Vlade, Srbija bude posve?ena reformama”.

“Evropska komisija tako?e veliki zna?aj pridaje i ja?anju vladavine prava u Srbiji. Napredak u ovoj oblasti bi?e u srži daljih pregovora o pristupanju EU. Osnovna ljudska prava, uklju?uju?i pravo izražavanja i slobodu medija u središtu su vrednosti Evropske unije”, istakao je Danijelson.

U saopštenju se dodaje da je on poru?io i da Evropska komisija o?ekuje da izbori budu održani u mirnoj atmosferi uz puno poštovanje demokratskih principa, kao i da je EK u kontaktu sa posmatra?kom misijom Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koja ?e posmatrati predstoje?e izbore, a da ?e pratiti i kako Srbija sprovodi preporuke ODIR-a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!