Političke stranke traže zaustavljanje talasa nasilja

17 Oct 2014

Demolirani objekti govore najgore i o onima koji su to učinili i o onima koji su to nemo posmatrali

Politi?ke stranke osudile su danas demoliranje pekara, ?iji su vlasnici Albanci, u nekoliko gradova Vojvodine. DS je ocenio da je re? o “bezumnim nacionalisti?kim i vandalskim” napadima, dok je LDP poru?io da ta stranka zahteva da nadležni organi zaustave talas nasilja.

U Demokratskoj stranci (DS) su podsetili da vandalski pir traje ve? dva dana u celoj zemlji, a nijedan po?inilac nije uhva?en, niti se ugroženim gra?anima ponudila dodatna zaštita.

“Apelujemo i na sve gra?ane Vojvodine da ?uvaju toleranciju i gra?anske vrednosti na kojima se temelji život u Vojvodini, a od nadležnih zahtevamo hitnu reakciju i zaustavljanje bezumlja”, piše u saopštenju.

U DS su najoštrije osudili najnovije incidente i napade na objekte koji su u vlasništvu sugra?ana Albanske nacionalnosti.

“Novi Sad, grad u kome se oduvek negovalo bogatsvo razli?itosti, u kome zajedno ve? decenijama  žive ljudi razli?itih nacionalnosti i veroispovesti, izložen je nedopustivoj torturi grupe huligana. Delikventi razbijaju, prete, zastrašuju”, poru?ile su demokrate.

U saopštenju se dodaje da ta stranka odlu?no staje u zaštitu svih onih koji su ovim nasiljem pogo?eni, a koji su, ne samo sugra?ani, ve? i dobre komšije, poznanici, prijatelji.

“Demolirani objekti govore najgore i o onima koji su to u?inili, ali i o onima koji su to nemo posmatrali”, zaklju?uje se u saopštenju.

Vojvo?anski LDP: Zabrinjavaju?i karakter napada

LDP Vojvodine poziva sve gra?ane Vojvodine da se stave u zaštitu svojih sugra?ana Albanaca kojima se ovih dana pali imovina, koji se  zastrašuju i kojima se preti od strane  uvek neidentifikovanih lica, saopšteno je danas iz pokrajinskog odbora Liberalno demokratske partije (LDP).

U saopštenju koje je potpisao predsednik vojvo?anskog LDP Dušan Miji? ocenjuje se da je višegodišnja frustriraju?a politika nacionalisti?kih desni?arskih organizacija i stranaka godinama dobijala javnu ili skrivenu podršku državnih organa, bilo ne?injenjem ili opstruisanjem i izvrdavanjem pred zakonskim i ustavnim obavezama.

“Državni organi su ti  kojima je osnovna obaveza  i prevashodni zadatak da svim gra?anima  pred zakonom obezbede poštovanje i zastitu njihovih prava,imovine i života. Ovih dana su napadnuti naši sugra?ani Albanci”, naveo je Miji?.

On je istakao i zabrinjavaju?i karakter napada na osnovu etni?kog porekla.

“Vojvo?ani moraju pokazati svoju solidarnost i brigu o onome na šta su najponosniji,a to je tolerantan multinacionalni karakter Vojvodine,koji je ovim napadima ugrožen”, poru?io je Miji?.

U saopštenju vojvo?anskog LDP zahteva se hitna reakcija državnih  organa.

LDP: Zaustaviti talas nasilja

Nastavljaju se sramni i kukavi?ki napadi na naše sugra?ane Albance. istakao je danas lider Liberalno demokratske partije (LDP) ?edomir Jovanovi?.

On je u pisanoj izjavi ocenio da stvorena atmosfera nasilja nije zaustavljena, ve? iz dana u dan sve više kulminira.

“Talas nasilja je nastavljen jer je reakcija državnih organa izostala. Nadležni su morali, ne samo verbalno, ve? i na terenu da urade sve što je u njihovoj mo?i da zaštite ljude”, poru?io je Jovanovi?.

On je upitao i da li organi Republike Srbije sada, kada je predsednik Rusije Putin otišao iz zemlje, mogu da se vrate svojim redovnim dužnostima i zaštite život i svojinu sugra?ana.

“Broj napada iz dana u dan raste i ne smemo dozvoliti da nas do?eka sutrašnji dan sa novim napadima. Napadnuti Albanci su naši sugra?ani, državljani naše zemlje koji pla?aju porez, ali su na prvom mestu ljudi koji ne zaslužuju da se na njima sveti zbog incidenata koje ni na koji na?in nisu izazvali”, navodi se u Jovanovi?evoj izjavi.

Stepen civilizovanosti jednog društva, dodao je, ogleda se u stepenu poštovanja manjina.

Lider LDP je poru?io i da se ne sme dozvoliti da posle svake utakmice ili sli?ne manifestacije koja se završi nacionalisti?kim incidentima, stradaju nedužni ljudi koji nisu u?inili ništa što opravdava represiju prema njima.

SPO traži da se otkriju po?inioci napada

Novosadski odbor Srpskog pokreta obnove (SPO) najoštrije je danas osudio incidente i pozvao nadležne organe da što pre otkriju sve po?inioce ovih dela.

“Vojvodina, a pre svega Novi Sad, je multietni?ka sredina sa tradicijom tolerancije i to bogatstvo treba o?uvati i za našu decu koja treba da nau?e i usvajaju iste vrednosti”, navodi se u saopštenju.

Ta stranka je pozvala sve gra?anske i politi?ke organizacije da jasno i nedvosmisleno stanu na stranu tolerancije i prihvatanja razli?itosti, koja su, dodao je, u osnovi svih ljudskih prava.

VP: Organizatori su ekstremno desni?arske organizacije

Povodom napada oglasila se i Vojvo?anska partija koja je ocenila da ih ?ine “ekstremno desni?arske organizacije koje žele da poremete tradicionalno dobre me?unacionalne odnose u Vojvodini”.

VP je pozivao državu Srbiju da hitno i u “korenu sase?e fašizam koji demonstriraju ekstremne desni?arske grupe i pojedinci po Vojvodini”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!