DS: Bačka Palanka plaća milione za izgubljene sporove

24 Feb 2016

Svojevrstan biznis u cilju izvlačenja zajedničkih sredstava građana iz opštinske kase

Demokratska stranka (DS) u Ba?koj Palanci saopštila je danas da je ta opština u poslednje ?etiri godine na konto kazni i penala po odlukama sudova platila 53,9 miliona dinara, a da je u budžetu za ovu godinu za te svrhe namenjeno još 11,7 miliona dinara.

U saopštenju DS se navodi da ?e ta stranka tražiti zvani?nu informaciju od nadležnih opštinskih organa o tome koja je struktura tih kazni, koja su dela u pitanju i ko su ošte?ena lica koja su ostvarila finansijsku korist na taj na?in.

“Ono što izaziva gnev i zaprepaš?enje gra?ana je o?igledna praksa koja se ponavlja iz godine u godinu i koja izaziva sumnju da su u pitanju ili neznanje, javašluk i bahatost opštinskih organa ili je po sredi svojevrstan biznis u cilju izvla?enja zajedni?kih sredstava gra?ana iz opštinske kase”, piše u saopštenju DS iz Ba?ke Palanke.

Ta stranka je ocenila da je neverovatno da su za tolike kazne zaslužni stvarni ujedi pasa lutalica ili izgubljeni radni sporovi.

“Zbog svega toga DS ?e u budu?em sazivu Skupštine Ba?ka Palanka insistirati da se takvoj praksi stane na put i da se u skladu sa zakonom, donese odluka da svaki opštinski funkcioner koji na bilo koji na?in ošteti opštinski budžet, snosi materijalnu odgovornost za svoj postupak”, poru?ile su demokrate.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!