Državni udar a nigde države!

09 Dec 2014

Paranormalna organizacija Treća Srbija ekskluzivno, spektakularno razotkrila zaveru za državni udar i obećala da će ga sprečiti svojim golim grudima

U maniru tradicije do koje drži, a koja je pod imenima fašizam ili nacionalsocijalizam naro?ito bila popularna tridesetih i ?etrdesetih godina prošloga stole?a, paranormalna organizacija Tre?a Srbija danas je targetirala još jednu potencijalnu žrtvu: optužila je Sr?u Popovi?a i njegovu organizaciju CANVAS da spremaju državni udar u Srbiji!?

Osoba po imenu Miroslav Parovi? (predsednik PO Tresa, što je skra?enica od: Paranormalna organizacija Tre?a Srbija, a koga se ljudi pre svega se?aju po tome što je, kako su mediji pisali, svojim automobilom udario starca na biciklu u Novom Sadu) na konferenciji za novinare rekao je da ?e Sr?a Popovi? uskoro u Pokrajinskoj vladi dobiti zna?ajnu funkciju, a da ve? duže vreme priprema državni udar u Novom Sadu, koordinišu?i rad pojedinih politi?kih stranaka, medija, nevladinih organizacija i udruženja novinara.

Pazite kakav scenario razotkriva osoba Parovi?: “Pripremaju se velike demonstracije protiv Rusije ispred NIS-a, a pojedini aktivisti ?e u?i u zgradu i osvojiti je te fizi?ki nasrnuti na radnike NIS-a koji su ruske nacionalnosti. Kampanja protiv Rusije i prodaje NIS-a je ve? po?ela zahtevima da se gra?ani obeštete za njegovu prodaju, da se poništi energetski sporazum sa Rusijom i uvedu joj se sankcije. Novi Sad se priprema putem opšte medijske hajke o porastu krivi?nih dela u tom gradu”.

Oglasila se i osoba koja se predstavila kao potpredsednik PO Tresa, a imena Miroje Jovanovi?, koji zahvaljuju?i “naprednoj” gradskoj vlasti, obnaša i funkciju zamenika gradona?elnika Novog Sada. Veli osoba Miroje da ?e Tres pred Ustavnim sudom Srbije pokrenuti postupak za zabranu CANVAS-a.

A pazite ?ega se još osoba Miroje dosetila: “Ako demonstranti upadnu u zgradu NIS-a, Rusija ?e štititi svoje interese i zatražiti da se diplomatski odnosi svedu na najniži nivo, ?ime ?e demonstracije i demonstranti uspeti u svojoj nameri da destabilizuju Srbiju.”

I još je kazao da su grafiti “Ovo nije Rusija”, koji su ju?e osvanuli u Novom Sadu i Kikindi, zapravo deo propagande. Ako bi pogledala u geografski atlas, osoba Miroje bi se verovatno iznenadila ?injenicom da Vojvodina uistinu nije deo Rusije.

Ostaje nejasno kako je mogu? državni udar tamo gde države uopšte nema, ve? samo jedan provizorijum. Da države ima, organizacije kao što je Tre?a Srbija ne bi mogle da postoje i nesmetano deluju, a kamoli da obnašaju nekakvu vlast i upravljaju novcima gra?ana.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!