Država pogazila medijsku strategiju

21 Dec 2011

Budžetom za 2012. predviđeno 368 miliona dinara za agenciju Tanjug, Panoramu, Jugoslovenski pregled i Međunarodni radio Srbija

Država nema nameru da prekine finansiranje medija ni 2012. godine, pa ?e poreski obveznici Srbije za medije dnevno izdvajati milion dinara ili 10.000 evra, a najve?i deo ?e dobijati Tanjug, što je primer nedoma?inskog poslovanja, istakli su danas ?elnici novinarskih i medijskih udruženja.

“Time je pogažena Medijska strategija, usvojena u septembru na telefonskoj sednici Vlade, jer je strategijom predvi?eno povla?enje države iz medija i prelazak na projektno finansiranje”, rekao je predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradovi? na konferenciji za novinare u Pres centru Udruženja novinara Srbije (UNS)

Budžetom za 2012. godinu predvi?eno je izdvajanje 368 miliona dinara za agenciju Tanjug, Panoramu, Jugoslovenski pregled i Me?unarodni radio Srbija.

Predsednik Asocijacije štampanih medija Zoran Sekuli? rekao je da postoji realna opasnost da zbog gubitka evroentuzijazma i izborne kampanje vlast zanemari i izneveri Medijsku strategiju.

Sekuli?, koji je bio predstavnik medija u radnoj grupi za izradu Medijske strategije, rekao je da su u završnoj fazi izrade predstavnici države uveravali da ?e od 1. januara 2012. godine po?eti projektno finansiranje medija i da ?e biti promenjen dosadašnji sistem državnog finansiranja medija.

“Ali, u budžetu je pod formom subvencija predvi?eno direktno budžetsko finansiranje ?etiri medija i to izaziva opravdanu zabrinutost. Bilo je i najava da ?e do kraja godine Vlada usvojiti uredbu kojom bi trebalo da ozvani?i po?etak odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje se odnose na projektno finansiranje. O toj uredbi ništa ne znamo, a ostalo je još 10 dana za usvajanje”, rekao je Sekuli?.

Direktorka agencije Beta Ljubica Markovi? rekla je da je Medijska strategija mrtvo slovo na papiru i da se topi kao kocka leda na suncu u suo?avanju sa realnoš?u.

“Realnost su predstoje?i izbori koji ?e biti za manje od pola godine i u kojima bi ‘naši mediji’ (bliski vlasti) trebalo da budu oslonac i mnogi nezavisni mediji se ose?aju kao da su se vratili u prethodne godine u kojima su bili u opoziciji, a mislili smo da svi idemo ka opštem interesu – slobodi govora regulisanoj na pouzdan i demokratski na?in”, rekla je Ljubica Markovi?.

Ljubica Markovi? je rekla da prilikom posete predsednika Srbije Borisa Tadi?a Fijatovoj fabrici u Kragujevcu, kada je samo Tanjugu dozvoljen ulaz u fabriku, nije bio problem u industrijskoj tajni, nego u tome što je za vlast jedan medij, Tanjug, bio “dovoljno pouzdan” da sa?uva tajnu za razliku od svih ostalih.

“Dakle, postoje ‘naši’ i ostali mediji”, rekla je Ljubica Markovi?.

Navela je da ?e i posle izbora budu?a Vlada, kakva god bila, imati iste namere, a to je da kontrolom kroz novac uspostavi direktnu ili indirektnu kontrola medija.

Predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlovi? upitala je odakle poti?e novac kojim bi Kurir kupio Politiku, jer se pominje suma koja je 40 puta ve?a od godišnjeg profita Kurira.

Ljiljana Smajlovi? rekla je da je mogu?e da ?e ljudi bliski vlasti “zacementirati vlasništvo nad medijima” a da se ne?e znati poreklo novca kojim su kupili medije.

“Ako se država tako poigrava sa najuglednijim listom na Balkanu, onda ona nema nameru da sprovodi ni druga obe?anja koja je dala u vezi sa Medijskom strategijom”, rekla je Ljiljana Smajlovi?.

Ljiljana Smajlovi? rekla je da bi se u javnosti govorilo o izveštaju o medijima predsednice Saveta za borbu protiv korupcije Verice Bara? kada bi u Srbiji bilo slobode medija.

Zajedni?ku konferenciju za novinare o stanju u medijima održali su NUNS, UNS, Asocijacija štampanih medija, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!