Društveni centar: Bivša kasarna nije u vlasništvu vojske

17 Jan 2012

Građane Srbije održavanje napuštenih vojnih objekata košta oko dva miliona evra godišnje

Aktivisti Društvenog centra saopštili su danas da bivša kasarna “Ar?ibald Rajs”, od ?ijeg su jednog dela bili napravili alternativni kulturni centar, nije u vlasništvu Vojske Srbije, ve? u vlasništvu Republi?ke direkcije za imovinu.

U saopštenju za javnost upitali su kako je onda mogu?e da je vojna policija intervenisala i iselila aktiviste Društvenog centra iz bivše kasarne i dodali da gra?ane Srbije održavanje napuštenih vojnih objekata košta oko dva miliona evra. Oni su u saopštenju naveli da su u ranijem dopisu iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije dobili obrazloženje da je ta kasarna od juna 2006. godine stavljena na raspolaganje Republi?koj direkciji za imovinu i da je predvi?ena za prodaju. Dodali su da im na zvani?an dopis, kojim se od Direkcije za imovinu traži dozvola za koriš?enje kasarne dok se ne reši njen imovinsko-pravni status, nikada nije stigao odgovor, kao što im nikada nije stigao odgovor ni na molbu za sastanak sa ministrom odbrane Draganom Šutanovcem.

Vojna policija je u pratnji civilne policije i sudije za prekršaje izbacila aktiviste Društvenog centra iz bivše kasarne „Ar?ibald Rajs“ u petak, 13. januara.

„Društveni centar, mesto gde se za tri nedelje okupilo oko 1.000 ljudi koji su u?estvovali u raznim kreativnim i kulturnim programima, izba?en je na ulicu kako bi ve? šest godina napuštena kasarna mogla na miru da nastavi sa propadanjem”, piše u saopštenju. Dodaje se da niko u vojnoj komandi nije mogao aktivistima da kaže na osnovu kojeg pravnog dokumenta su izba?eni iz nekadašnje kasarne. „Ne želimo vlasništvo nad kasarnom, ve? dozvolu za koriš?enje prostora dok se ne reši pitanje njegovog statusa, ?ime bismo preuzeli i odgovornost za održavanje objekata tog vojnog kompleksa. Prostorije bi bile koriš?ene u društvene, sportske, kreativne i kulturne svrhe od kojih bi svi gra?ani Novog Sada imali koristi”, navodi se u saopštenju.

Aktivisti su poru?ili da ne?e odustati od Inicijative za Društveni centar i da ?e se nastaviti boriti za oživljavanje napuštenih prostora.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!