DRI: Vučevićeva plata bila mimo propisa

05 Jan 2016

Gradonačelniku će plata sa sadašnjih 132.000 biti smanjena na oko 120.000 dinara

Na sajtu Državne revizorske institucije (DRI) objavljen je, između ostalih, Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Novog Sada za 2014. godinu prema kojem je ustanovljeno da je plata gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića bila veća od zakonom propisane.

Revizijom je utvrđeno da je Vučević imao veću platu obračunavanu po koeficijentu od 11,5 odsto, a da je najviši dozvoljeni koeficijent za izabrana lica u gradovima 9,4.

Gradonačelniku će usled preporuke državnog revizora plata sa sadašnjih 132.000 biti smanjena na oko 120.000.

Kako se objašnjava u izveštaju Državne revizorske institucije, koeficijent gradonačelnika je dodatno uvećan za 20 odsto, a za ostala izabrana lica za 30 odsto, što je suprotno Uredbi o koeficijentima za obračun isplata plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim institucijama.

U izveštaju se navodi i da je na ime plata, dodataka i naknada zaposlenim licima isplaćeno 100.502.000 dinara više od predviđenih sredstava iz budžeta, što nije u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!