Drašković: Žuti karton

10 Dec 2011

Predsednik SPO ocenio da je Srbija od EU dobila "žuti karton za neostvarljivu Kosovsku strategiju"

“Srbija je položila sve predmete za sticanje statusa kandidata za EU, ali je pala iz vladanja. Ju?e smo dobili žuti karton za politiku drvenog gvož?a, koja samo može rezultirati porazom i ?orsokakom”, rekao je Draškovih na Glavnom odboru stranke u Novom Sadu.

Prema njegovim re?ima, principi takve politike su “o?uvanje izgubljenog suvereniteta i vlasti nad Kosovom i poštovanje neistine iz preambule Ustava Srbije, iako je svima poznata stvarnost i istina na Kosovu”.

“Martovski popravni za otvaranje vrata EU Srbija ?e položiti samo ako uspostavi evroregionalnu saradnju sa svima, a pre svega sa Kosovom, bez priznavanja njene nezavisnosti, jer to EU od nas nikada nije, niti ?e tražiti”, rekao je Draškovi?.

Lider SPO-a je ocenio da nova politika države mora po?ivati na odlu?nijem opredeljenju za evropske i evroatlanske integracije zemlje i na?elu da se Srbija, uz pomo? EU, izbori za evropski nivo prava i zaštite Srba i državne baštine na Kosovu.

“Samo tako ?emo u martu dobiti status kandidata, ali sam siguran i datum po?etka pregovora o pridruživanju. To bi nam omogu?ilo i da postignemo i poboljšamo nestatusni deo Ahtisarijevog plana, zasnovanog na Rezoluciji 1244, koji se pre svega odnosi na sever Kosova, ali i južno od Ibra gde je sva naša nacionalna baština”, rekao je Draškovi?.

On je kazao i da je SPO, kao pouzdan partner vladaju?oj proevropskoj koaliciji, na vreme upozoravao na pogrešnu kosovsku politiku, na otvaranje tajnih dosijea, otvaranje knjige zlo?ina Službe državne bezbednosti, a pre svega pomo? srpskom selu i seljaku.

“Za strateške partnere SPO ?e u budu?nosti birati samo sranke koje su za odlu?no okretanje ka EU i uklanjanje svih doma?ih prepreka na tom putu”, rekao je Draškovi? i zatražio od Glavnog odbora da ovlasti Predsedništvo stranke da u ovim vanrednim okolnostima pregovara o izbornim koalicijama i podršci reformskim zakonima.

Glavnom odboru prisustvuje 103 od ukupno 125 ?lana. ?lanovi raspravljaju o stanju u Srbiji i politi?koj strategiji stranke, a o?ekuje se da raspravlja i o isklju?enju iz stranke potpredsednika Sr?ana Sre?kovi?a, koji ne prisustvuje današnjem sastanku.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!