Drašković: Kosovo će biti članica UN

25 Jul 2010

"Očuvanje suverenita nad Kosovom je ustavna mantra koja nema nikakave veze sa stvarnošću. Ta autistična politika je najveća prepreka evropskim integracijama Srbije."

Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Vuk Draškovi? izjavio je da ?e Kosovo, posle odluke Me?unarodnog suda pravde (MSP) u Hagu, postati ?lanica Ujedinjenih Nacija jer ?e, kako je naveo, ve?ina država prihvatiti stvarnost i mišljenje tog suda.
Draškovi? je u intevjuu za sutrašnje izdanje lista “Pres” rekao da Srbija mora da poštuje i uvažava mišljenje MSP-a o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti koje je sama tražila i mora da promeni državnu strategiju o Kosovu tako što ?e je prilagoditi realnim ciljevima.
Srbija, prema njegovim re?ima, treba da sa Evropskom unijom (EU) traži najbolja rešenja za srpski narod i crkve na Kosovu i treba zajedno sa EU da napiše rezoluciju koja ?e biti podneta Generalnoj skupštini UN.
Lider SPO je rekao da rešenje treba tražiti u dijalogu sa EU, širom me?unarodnom zajednicom i vlastima u Prištini. “Ne moramo priznati Kosovo, kao što ni Kina ne priznaje Tajvan, ali moramo sara?ivati. Sukobi Srbije sa svetom doveli su nas na politi?ku i biološku marginu i ta se politika ne sme nastavljati”, poru?io je Draškovi?.
Predsednik SPO je rekao da ministru spoljnih poslova Vuku Jeremi?u ništa ne zamera i dodao da Jeremi? “na najbolji na?in zastupa lošu kosovsku državnu strategiju”.
Draškovi? je rekao da Vladi Srbije zamera što istrajava u vo?enju pogrešne kosovske politike, što je odustala od atlantskih integracija i što ne uklanja sve prepreke evropskoj integraciji Srbije.
Prema njegovim re?ima, Vlada Srbije nije ostvarila dva cilja – ulazak u EU i o?uvanje Kosova. “O?uvanje suverenita nad Kosovom je ustavna mantra koja nema nikakave veze sa stvarnoš?u. Ta autisti?na politika je najve?a prepreka evropskim integracijama Srbije”, rekao je lider SPO, stranke koja je u vladaju?oj koaliciji.
(Beta)

Podelite ovu stranicu!