DRAGOSLAV DEDOVIĆ: Nazadnjaci

21 Jul 2016

U Srbiji može da priča ko šta hoće, naročito o Vučiću. A sve što se napiše o Vučiću s one strane neukusnih partijskih hvalospeva – obična je laž! To nam poručuju Naprednjaci

Poruku upu?uje vladaju?a stranka u Srbiji, za one koje još ne znaju to je Srpska napredna stranka – SNS. Oni si idejni tvorci i realizatori izložbe medijskih proizvoda pod nazivom „Necenzurisane laži“.

Recept je jednostavan.

Sakupiš sve tabloidne fekalije koje je iko ikada objavio o Vu?i?u. A ima ih. To ti je osnovna materija za oblikovanje izložbe. Ta materija zaudara do neba. Ali ti je potrebna kao za?in.

I onda sakupiš sve ozbiljne analize bahatosti vlasti, autoritarnog i konfliktnog karaktera vo?e, konvertitske prirode njegove politike, njegovog evropejstva za stranu upotrebu i anahrone knjaževske osionosti za doma?u primenu. Marljivo sakupljaš sve medijske proizvode koji fokusiraju premijerovo obe?anje da ?e iskoreniti korupciju i nepotizam, dovode?i ga onda u vezu sa standardnim partijskim zapošljavanjem – najdestruktivnijim oblikom orta?ko-burazerskog sistema, u kojem blizinu kazanu odre?uje plemensko-partijska pripadnost, a ne stru?nost.
Belgrad – Austellung Medien und Politik in Serbien

Sakupiš tekstove svih onih koji su se usudili da priupitaju ?ija je bila paramilicija koja je pod fantomkama u Savamali rušila i hapsila. Zašto premijerov beogradski gradona?elnik valja stanove po Bugarskoj. Zašto njegov omiljeni ministar ima problema da dokaže kako je došao do doktorske titule. Zašto RT Vojvodinu SNS posmatra kao izborni partijski plen. Zašto je Pink nezvani?no glasilo premijerske malenkosti. Zašto državno budžetirani RTS i Politiku sa nejasnom vlasni?kom strukturom drži na stend baju.

Dakle, Vu?i?evci sakupili bulevarsko ?ubre ali i gomilu ozbiljnih kritika Vu?i?a i njegovog sistema vladavine, stavili ih u isti koš i dobro promuljali. Ozbiljan i neugodan je to posao – premazivanje ?estitih i stru?nih analiza bulevarskim fekalijama. Na kraju, celi koš zasmrdi. Sve to nazoveš „Necenzurisane laži“.

Izložbu ponudiš na uvid gra?anstvu uz poruku – eto, smrdi, ali mi nemamo osetljiv nos. Jer smo Evropejci i demokrate pa medijske produkte samo stavljamo na stub srama, a ne hapsimo kao, ne daj Bože, Erdogan. Nema u Srbiji u poslednje vreme ni ubistava novinara kao u bratskoj Rusiji. Pa šta ho?ete?

U nekim od izloženih tekstova sigurno piše i dijagnoza: Skoro postmoderni sistem uticaja na medije, kombinacijom ucenjiva?ke politike oglašavanja, li?nih prijateljstava sa vlasnicima medija i optuživanja neugodnih novinara i analiti?ara za „strano pla?eništvo“, uz ekonomski pritisak i opštu bulevarizaciju – efikasniji je od klasi?ne cenzure.

Tehnika opanjkavanja kriti?ara nau?ena je još u vreme kada se vo?a zvao Vojislav, a ne Aleksandar. Samo je osavremenjena.

Me?utim, izložbena bratija je nazivom izložbe nehotice priznala da želi da proizvode veliku laž. Necenzurisanu laž. I da tako, lažu?i, namerava da po?e na hodoljublje Srbijom. To zabrinjava jer je laž o?ito patološke prirode. Patološki lažov je uveren da govori istinu. Siguran sam da Vu?i?evo propagandno strana?ko odeljenje svaku, pa i najbolje utemeljenu kritiku vo?e, iskreno doživljava kao gnusnu laž. A to zna?i da je pola Srbije u više navrata glasalo za stranku koja veruje u nepogrešivost vo?e. E, to je ve? mnogo ozbiljniji društveni problem. Jer je ideja ne?ije nepogrešivosti suštinski antidemokratska, nazadnja?ka.

SNS spinuje li spinuje, pretvaraju?i laž u istinu, istinu u laž. Srbija postaje zemlja u kojoj je dosledno sprovedena krilatica jednog nema?kog filozofa – sve je lažno, sve je dozvoljeno.

Dobro, ne baš sve. Ako Vu?i?evu vlast pratite kriti?ki i profesionalno onda ?e vaše proizvode izložiti na prestižnom mestu – kao laž. No, istorijsko kretanje nije ve?no pot?injeno volji jedne partije i njenim propagandno-paranoidnim konceptima. Do?i ?e vreme kada ?e, oslobo?en podmetnutog tabloidnog premaza, svaki eksponat na ovoj izložbi biti u rangu viteške medalje.

?oveku do?e da parafrazira Velju Ili?a: Nazadnjaci, bre, ne lažite toliko, lažuckajte!

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!