DRAGOMIR JANKOV: Ustavni sud – saučesnik u pljački Vojvodine?

12 Dec 2015

Drastičnim gaženjem Ustava, u prethodnih devet godina centralna vlast je Vojvodini otela čak dve milijarde evra! Ustavni sud na ovo nije reagovao, a to je bila njegova obaveza

Po ?lanu 5. Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud obaveštava Narodnu skupštinu o stanju i problemima u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti u Republici Srbiji, daje mišljenja i ukazuje na potrebe donošenja i izmenu zakona… radi zaštite ustavnosti i zakonitosti.

Narodna skupština Srbije bila je obavezna da najkasnije do 31. decembra 2008. godine donese Zakon o finansiranju Vojvodine. Ovaj klju?ni zakon za autonomiju nije do danas donet – punih sedam godina! Ovo je „eklatantno kršenje Ustava“, izjavio je nedavno preminuli Mom?ilo Gruba? (izjava iz marta 2013.). Shodno navedenoj zakonskoj obavezi, Ustavni sud je bio dužan da ukaže Narodnoj skupštini na potrebu da donese Zakon o finansiranju Vojvodine, ali on to nije u?inio.

?lanom 184. Ustava utvr?eno je da „Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7 % u odnosu na budžet Republike Srbije“ – od ?ega su tri sedmine za kapitalne investicije, tj. za razvoj. Od donošenja Ustava 2006. godine, vlade su se smenjivale, a ova ustavna odredba nikada nije u potpunosti poštovana. Ustavni sud na ovo nije reagovao, iako su usvajanja zakona o budžetu skoro uvek bila propra?ena svojevrsnom politi?kom krizom i tenzijama.

Zatim, Vlada AP Vojvodine je 27. septembra 2012. godine uputila Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustvnosti ?lana 3. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (kojim se osnovica za budžet Vojvodine dalje smanjuje). Proteklo je više od tri godine, a Ustavni sud nije doneo nikakvu odluku.

Sada se raspravlja o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. Isti se pove?ava za 7%, dok se budžet Vojvodine smanjuje za 30-40% u odnosu na prethodnu godinu! Ovo je drasti?an potez. Zna?i još ve?e siromašenje, još ve?e iseljavanje. Krajnji je momenat da Ustavni sud reaguje.

Zašto Ustavni sud na sve ovo ne reaguje? Svojevremeno, kod ocene ustavnosti Zakona o nadležnostima Vojvodine, isti sud je do apsurda išao u „zaštitu“ Ustava da je ?ak i postojanje fonda APV za rešavanje stambenih pitanja mladih nau?nih radnika ocenio protivustavnim! Ovo je vrhunac moralnog i stu?nog posrnu?a Ustavnog suda.

Gaženjem Ustava u devet prethodnih godina, Vojvodini su uskra?ena ogromna sredstva, ?ak do dve milijarde evra! BDP Vojvodine je 2010. godine pao ispod proseka Republike Srbije, što je presedan od 1918. godine. Svojim višegodišnjim tolerisanjem neustavnosti na na oko 27 % teritorije i stanovništva Republike Srbije, koliki je udeo Vovodine u Republici Srbiji, Ustavni sud je aktivni sau?esnik u materijalnom i civilizacijskom devastiranju Vojvodine.

Ne tražimo da Ustavni sud štiti Vojvodinu, ve? da izvršava svoju dužnost. Ili ?e to biti visoka institucija koja postupa po zakonskim obavezama ili skupina preplašenih ljudi zabrinutih za svoju karijeru. Na Sudu je da odlu?i.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!