DRAGOLJUB PETROVIĆ: Na čemu li je O2?

05 Oct 2017

Samo mi skraćujemo svoje najgledanije emisije. Za svaki slučaj!

Obeležili smo prigodan parastos – tri godine od kada je ukinut “Utisak nedelje” – baš u danima kada je nominalno nestala TV B92, a emisija “24 minuta sa Zoranom Kesi?em” vratila se u dajdžest varijanti na TV O2, pod originalnim sloganom te ?udnovate TV postaje: “Samo mi skra?ujemo svoje najgledanije emisije. Za svaki slu?aj!”

To je isti onaj kanal gde tri godine nije bilo ni O od Olje Be?kovi?, ali je bilo B. Sada su znatno uznapredovali, pa imaju O od Olje Be?kovi?, i to puta dva, mada su izbacili B od Olje Be?kovi?, kako bi zbunili protivnika.

Trebalo je u stvari da promene ime u – “O, Bože, 2” – jer svi mi koji se i? ne razumemo u televiziju ?esto razmišljamo o top menadžmentu ovog kanala, sa logi?nim pitanjem: “Na ?emu li su, keve ti, ovi vlasnici i direktori B92, ta?nije O2?”

Tri godine, recimo, niko nije uspeo da racionalno objasni zašto bi neka komercijalna televizija ukinula jednu od svojih najgledanijih tok šou emisija, pa i dan-danas ostaje da sumnjamo kako je to toga došlo jerbo je premijer Vu?i? posle nekog Utiska odlepio u ve?em obimu, te je pozvao autorku i rekao joj: “Nemoj da si me više pozvala!”

Taj doga?aj mogao je da ostane koban po srpsku politiku, analitiku i vlašku nacionalnu manjinu, jer upravo dok je tadašnji prvi potpredsednik urlao preko Oljinog spikerfona u kolima, ?or?e Vukadinovi?, po svedo?enju prisutnih, umalo nije isko?io iz automobila u punoj brzini.

Me?utim, izgleda da Vu?i? nije zvao samo autorku, nego i ove sa B92, potonje O2, koji ga posle njegovog urlanja nisu pitali: “Vu?i?u, na ?emu si, keve ti?”, nego su, po starom gr?ko-srpskom obi?aju, isto pitanje uputili autorki Utiska nedelje.

I tri godine kasnije im je ta re?enica postala slogan, jerbo najbolje opisuje njihov koncept i stanje svesti.

Niko do sada nije uspeo da racionalno objasni ni najnoviji originalni potez TV O2: zašto bi neka televizija svoju najgledaniju emisiju skra?ivala sa jednog sata na pola sata sa sve reklamama?

Osim, ako se neko nije setio da je šteta po našu državu i društvo daleko manja ako 24 minuta pro?u što brže i bezbolnije.

– Uostalom, koja to 24 minuta traju sat vremena!? – o?ekuje se da nam to uskoro prokomentariše neko od ovlaš?enih medijskih tuma?a iz televizijskih i drugih kanala Vu?i?eve Srbije.

I da se vi na kraju logi?no upitamo: “Na ?emu li je ovaj?”

(Danas)

Podelite ovu stranicu!