DRAGOLJUB PETROVIĆ: Del Boj iz “Leskovačke mućkalice”

01 Sep 2017

U Leskovcu i Briselu veruju da je veći vizionar od Del Boja samo predsednik Vučić

Hipokrat sa ostrva Kos je u ?etvrtom veku pre nove ere bio rodona?elnik savremenog koncepta shvatanja i klasifikacije glavobolja.

Trebalo je da pro?e skoro 2.000 godina do prve moderne nau?no zasnovane klasifikacije glavobolja na idiopatske (primarne) i simptomatske (sekundarne).

Ipak, trebalo je da pro?e ?ak 2.400 godina da Svetska zdravstvena organizacija prihvati novu podelu glavobolja na idiopatske, simptomatske i leskova?ko-briselske.

Ove poslednje su karakteristi?ne po tome što može da ih predvidi samo predsednik Vu?i? u dnevniku.

Dobar roštilj traži ve?e koli?ine piva, te je predsednik na sve?anom otvaranju leskova?ke Roštiljijade upozorio sve okupljene na mogu?e posledice sudbonosne vertikale: roštilj – pivo, pošto posao predsednika i jeste da najavi šta nas ?eka u budu?nosti.

-Bole?e ih glava! – rekao je predsednik Vu?i? na otvaranju Roštiljijade, jerbo je politika veština mogu?eg, te vanserijski politi?ar mora da zna sve da predvidi, pa i kako ?e se ose?ati u?esnici Roštiljijade sutra oko podne.

-Bole?e ih glava za 10, najkasnije 12 sati! – izneo je predsednik svoju viziju razvoja situacije u zadimljenom Leskovcu.

Predsednikova vizija situacije se, kao i uvek, pokazala kao ta?na.

-Predsednik Vu?i? je genije! Evo, mene stvarno boli glava! Živeo Vu?i?! – probudio se jedan sutra oko podne i kona?no shvatio da je predsednik vizionar za Ginisovu knjigu rekorda.

-On je rekao za 10, najkasnije 12 sati, a mene boli glava ve? posle sedam sati! Predsednikove vizije se ostvaruju i pre roka – bio je oduševljen drugi Leskov?anin koji sve do te no?i, kada je popio ?etrnaest hladnih piva ispod šatre samostalnog ugostiteljskog radnika iz Svrljiga, nije verovao da u ovoj zemlji iko može išta šta da pogodi tako hirurški precizno.

Još gore je bilo u Briselu.

Tamo su pažljivo pratili sve?ano otvaranje Roštiljijade u Leskovcu i nije im promaklo da je predsednik Vu?i? u jednom trenutku, okružen razdraganim lokalnim življem, najavio da stiže u ?etvrtak u Brisel, te da ?e im postavljati neka pitanja.

-Bole?e ih glava od naših pitanja! – opisao je predsednik Vu?i? pred razdraganim lokalnim življem Leskovca, u neponovljivom miljeu leskova?kih mu?kalica, šta ?e se desiti briselskoj administraciji kad on stigne u Brisel.

-Užas! On dolazi u ?etvrtak, najavio je da ?e da ispituje, a ja nisam pipnula knjigu! – kriknula je Federika Mogerini dok je pratila prenos iz Leskovca i tu jezivu najavu predsednika Vu?i?a da ?e da ih boli glava od njegovih pitanja.

-Ose?am se kao pred malu maturu – rekla je prestravljeno Mogereni, koja je, za razliku od onih iz Leskovca, pravilno shvatila poruku.

Leskova?ko bira?ko telo, me?utim, i dalje je bilo ube?eno da ?e njih da boli glava, tako da se javljalo sve više ljudi koji su li?no doživeli viziju predsednika Vu?i?a.

-Je l’ pominjao predsednik nešto za stomak! Mene sem glave, boli i stomak – izjavilo je sutradan oko podne za lokalnu televiziju nekoliko u?esnika tradicionalne Roštiljijade sa mokrim krpama u predelu ?ela.

-Kakva fantasti?na predsedni?ka dijagnostika! – zaklju?ilo je pola Leskovca tog dana, jer je bira?ko telo ?udna sorta: uvek pogrešno shvate poruke predsednika Vu?i?a.

Mada im je još draže bilo kada su na svim nacionalnim frekvencijama gledali reprizu otvaranja Roštiljijade, i kasno shvatili da se predsednikova vizija: “Bole?e ih glava”, ne odnosi na njih, ve? na žitelje Brisela, poznatog evropskog grada gde predsednik Vu?i? svrati s vremena na vreme da bi ih maltretirao pitanjima na koja niko ne zna odgovor.

Recimo, prošli put kad je bio u Briselu pitao je Federiku Mogerini:

-Kažite mi Federika, od ?ega je napravljena ku?a Sun?er Boba i gde se ta?no nalazi?

-To je lako! – rekla je Mogerini radosno: “Ku?a Sun?er Boba napravljena je od ananasa i nalazi se na dnu okeana!”

Onda je predsednik Vu?i?, drže?i kraj nao?ara u donjem desnom uglu usana, postavio pitanje od koga je visoka predstavnica EU osetila bol u predelu temena.

-Kako ananas na dnu okeana ne istruli, ve? u svakoj epizodi Sun?er Boba izgleda ko nov? – pitao je predsednik Vu?i?.

Onda je Federika Mogerini iz tašne izvadila kafetin i popila ga bez vode na prazan želudac.

Usledilo je drugo pitanje.

-Kako je mogu?e da je ?erka Kebe Krabe kit? – pitao je predsednik Vu?i?.

Mogerini je osetila bol u predelu slepoo?nica.

Usledilo je tre?e pitanje.

-Kako je mogu?e da ste vi visoka predstavnica Evropske unije, a ja sam viši od vas za glavu? – poentirao je predsednik Vu?i?, a Mogerini se ispružila na kanabe drže?i mokru krpu na ?elu, ko lokalni živalj iz Leskovca drugog dana Roštiljijade oko podne.

U Leskovcu i Briselu veruju da je ve?i vizionar od Del Boja samo predsednik Vu?i?. Za razliku od onog prvog ?ija se vizija: “Slede?e godine u ovo vreme bi?emo milioneri”, nikada nije u potpunosti ostvarila, vizija onog drugog: “Sutra ujutru u ovo vreme ima?ete migrenu”, ostvaruje se redovno.

Tako da niko u Briselu i Leskovcu više ne pita: Eeee, jesi gledao sino? “Mu?ke”?, nego: Eeee, jesi li gledao sino? “Leskova?ku mu?kalicu”?

Zato što Del Boj iz “Mu?ki” ništa ne poga?a, ali zato Del Boj iz “Leskova?ke mu?kalice” poga?a sve.

(N1)

Podelite ovu stranicu!