Dragana Rakić: SNS sprovodi politički revanšizam nad neistomišljenicima

30 Aug 2017

"Premeštaj na novo radno mesto doživljavam kao odmazdu i politički mobing"

Odbornica Demokratske stranke u Skupštini opštine Vršac, Dragana Raki?, dan posle izlaska u javnost povodom uvreda koje koj je uputio lokalni portal eVršac, preba?ena je na drugo radno mesto u vrša?koj biblioteci, za koje tvrdi da nisu neophodne kvalifikacije koje ona poseduje i ocenila da je re? o revašizmu.

Raki? je za N1 rekla da joj je danas na kraju radnog vremena uru?en Aneks ugovora o radu u kome se “radi uspešnijeg i efikasnijeg” obavljanja posla premešta sa radnog mesta bibliotekara koji je vodio Zavi?ajno odeljenje Gradske biblioteke u Vršcu na radno mesto bibliotekara.

“Ovaj premeštaj na novo radno mesto doživljavam kao odmazdu i politi?ki mobing zbog svojih politi?kih stavova iznetih u autorskom tekstu ‘Premijerka protiv Vu?i?a’ objavljenog u Danasu i zbog intervjua datog TV N1. Tako?e, ovaj premeštaj doživljavam i kao profesionalnu degradaciju”, rekla je odbornica DS za N1.

Ona objašnjava da je Zavi?ajno odeljenje jedno od najvažnijih odeljenja svake gradske biblioteke i da se u njemu ?uva bibliote?ka gra?a (knjige, ?asopisi, fotografije, razglednice…) vezana za istoriju, tradiciju i obi?aje odre?enog kraja.

Kako kaže, za mesto bibliotekara u Zavi?ajnom odeljenju pored stru?nog znanja potrebne su i dodatne veštine, za koje tvrdi da ih poseduje.

“S obzirom da sam bibliotekarka sa višegodišnjim iskustvom, da sam do sada objavila nekoliko stru?nih i nau?nih radova, u?estvovala na me?unarodnim nau?nim konferencijama i da trenutno radim doktorski rad na temu iz zavi?ajne istorije ‘Istorija ?itaonica i biblioteka južnobanatskog okruga do 1944’, premeštaj na novo radno mesto, na kome može da radi i bibliotekar po?etnik, doživljavam isklju?ivo kao politi?ki revanšizam koji SNS sprovodi nad neistomišljenicima“, navodi Raki?.

Kaže da je od direktorke biblioteke, koja je kadar SNS i kojoj je zvani?no tek drugi dan na poslu, dobila obrazloženje da nije dovoljno posve?ena svom poslu.

“Izgleda da se nastavlja sa prebrojavanjem mojih srema?kih krvnih zrnaca u Banatu, verovatno sa ciljem da me aktuelna vlast zastraši kako bih prestala da ukazujem na lošu društveno-politi?ku situaciju u našoj zemlji”, isti?e Raki?.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!