DRAGANA RAKIĆ: SNS napred, ostali stoj

23 Mar 2017

Ministar je odlučio da sastanak sa direktorima svih institucija u Vršcu održi u stranačkim prostorijama SNS-a. Tako ispadoše prostorije Gradskog odbora SNS-a najvažnija vršačka institucija kulture

Kada je 16. januara ove godine grupa gra?ana iz Vršca, koji su pritom ?lanovi SNS-a, poželela da ugosti pravosnažno osu?enog ratnog zlo?inca Veselina Šljivan?anina, za realizaciju ove ideje nije bilo nikakvih prepreka. Nije bilo potrebe da se moljakaju institucije kulture, da se pišu pismeni zahtevi kako bi se dobio neki javni prostor u kome bi se Šljivan?anin ose?ao prijatno i voljeno. Jednostavno, bilo je dovoljno usmeno obavestiti direktora Gradskog muzeja da je Gradski odbor SNS u Vršcu odlu?io da organizuje kulturno-istorijski hepening sa Šljivan?aninom, i to je bilo to. Bez ikakvih problema, potpuno besplatno, dobili su jedan od najlepših javnih prostora u Vršcu – veliku salu Konkordije. Veselina Šljivan?anina su ispred muzeja do?ekala nasmejana lica mladih devojaka u narodnim nošnjama koja su mu nudila hleb i so. Kasnije su se osmehivali svi, po?evši od gradona?elnice, pa preko koordinatora SNS-a za južni Banat, sve do obi?nog naprednja?kog ?lanstva. Svi lokalni mediji su bili prisutni i vredno izveštavali sa lica mesta. Ni njih niko nije morao da moljaka da do?u. Svi su bili na visini zadatka i svako se svojski trudio da uhvati što bolji kadar nasmejane gradona?elnice i ratnog zlo?inca. Pojedini mediji su uspeli da dobiju i izjavu glavne zvezde – puna kapa! Svi sre?ni, i vlast i novinari. Nakon Vršca, Šljivan?anin je krenuo na turneju, usledila je Beška – epilog znate.

Pre dve nedelje, jedna druga grupa gra?ana, ali ovog puta okupljena oko predsedni?kog kandidata Saše Jankovi?a pokušala je da obezbedi adekvatan prostor za predstavljanje svog gosta. Nije bila neophodna velelepna sala Konkordije, u odbzir je dolazio i neki skromniji prostor. Me?utim, ovog puta ni usmene ni pismene molbe upu?ene Gradskom muzeju, Narodnom pozorištu „Sterija“, Centru Milenijum i Visokoj strukovnoj školi „Mihailo Palov“ nisu bile dovoljne da ove institucije otvore svoja vrata za predsedni?kog kandidata. Jer, desila se jedna neobi?na pojava – iznenadno umnožavanje kulturnih programa baš u traženom terminu, tako da za Jankovi?a, ovog puta, nije bilo mesta.

U dosadašnjoj istoriji slobodnog grada Vršca ovo je prvi put da je neko proglašen nepoželjnim gostom. Tokom 27 godina višestrana?kog života u Srbiji, lideri svih politi?kih stranaka imali su priliku da u Vršcu promovišu svoje politi?ke ideje i nikada nije bilo problema. Ovaj mirni banatski grad je svoja vrata otvarao svima. Tako je bilo do skoro, ali izgleda da sada jedan telefonski poziv menja sve.

Izme?u Veselina Šljivan?anina i Saše Jankovi?a, Vrašac je 17. marta posetio i republi?ki ministar za kulturu i informisanje Vladan Vukosavljevi?. Iako je obišao nekoliko gradskih kulturnih institucija, ministar je odlu?io da sastanak sa direktorima svih kulturnih institucija u Vršcu održi u strana?kim prostorijama SNS-a. Tako ispadoše prostorije Gradskog odbora SNS-a najvažnija vrša?ka institucija kulture, bez obzira što se u ovom gradu nalaze Gradska biblioteka koja ove godine slavi 130. ro?endan, ili ve? pominjani Gradski muzej koji traje 135 godina. Zašto je ministar Vukosavljevi?, kad je ve? mogao da bira gde želi da održi sastanak, prednost dao strana?kim SNS prostorijama umesto nekoj od gradskih institucija kulture, ostaje nepoznanica za obi?ne gra?ane. Ministru su bar vrata svih institucija otvorena.

Ono što je izvesno to je da aktuelna vlast još uvek ne uspeva da zabrani politi?ka okupljanja gra?ana na trgovima. Zato ?e se miting podrške Saši Jankovi?u ipak održati u Vršcu pod vedrim nebom, u ?etvrtak, 23. marta u 19 ?asova na Gradskom trgu. Lokalnih novinara, naravno, ne?e biti. Njima je odavno re?eno da ukoliko napišu bilo kakvu vest o radu opozicije, odmah slede sankcije – nema para iz budžeta. To je jednostavan i delotvoran recept u borbi protiv neposlušnih medija i novinara. Koliko ?e gra?ana do?i na trg – vide?emo. Mada i za njihovo jogunasto odbijanje da prepoznaju energiju Aleksandra Vu?i?a ima leka – ko je zaposlen u javnom sektoru, preti mu se otkazom, a ko je privatnik – može da o?ekuje neki reket, ali ne teniski.

Aktuelna vlast treba da zna da se ne može doveka vladati strahom i ucenom i da ?e mnogi Vrš?ani uprkos pretnjama i pritiscima, biti u ?etvrtak na Gradskom trgu sa verom da ?e uskoro do?i dan kada ?e pojedini kandidati za predsednika Srbije imati ista prava kao i osu?eni ratni zlo?inci bliski aktuelnom režimu. Dan kada ?emo svi biti jednaki pred zakonom i kada ?e institucije biti ja?e od samovolje pojedinaca.

Autorka je odbornica u Skupštini Grada Vršca

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!