DRAGANA RAKIĆ: Magijsko dejstvo predsednika na podlaktici

04 Sep 2017

Kako je u sve naprednijem Vršcu oživela čuvena satirična priča Radoja Domanovića

Ko je mislio da se „danga“ ili žigosanje isplati samo u Domanovi?evoj satiri?noj pri?i, gadno se prevario. Ovih dana se po vrša?kim sokacima šapu?e da ?e izvesna mlada vaspita?ica koja je na podlaktici krupnim ?irili?nim slovima istetovirala „A. Vu?i?“ dobiti po tre?i put šansu da radi u jednom od vrša?kih vrti?a.

Ova mlada aktivistkinja SNS-a pre par meseci pohvalila se novom tetovažom za koju je rekla da „predstavlja izraz njenog poštovanja prema lideru SNS i predsedniku Srbije“.

„Njegovi potezi i govori motivišu vas da se pokrenete, da uradite nešto korisno“, dodaje preduzimljiva vaspita?ica. I gle ?uda, ova mlada žena se brže, ja?e, bolje pokrenula i uradila nešto korisno – od „obi?ne“ vaspita?ice postala je vaspita?ica sa tetovažom.

Doduše, tetovaža „A. Vu?i?“ nije istetovirana na ?elu kao što je predlagao Domanovi?, ali je istetovirana tako?e na veoma vidnom mestu – podlaktici i to dovoljno krupnim slovima da i najkratkovidiji mogu bez problema da shvate koliku ljubav i divljenje prema predsednikovom liku i delu gaji ova aktivistkinja SNS-a. Po svedo?enju o?evidaca, sav bol i neprijatnost koji je ova hrabra Vrš?anka morala da istrpi sede?i satima u nekom od tatoo salona, veoma brzo se isplatio. Tetovaža je odmah krenula da ispoljava svoje magijsko dejstvo, te joj je omogu?ila tre?u šansu da se zaposli u struci, iako je pre toga ve? dva puta odustajala, jer joj je navodno bilo „jako teško“.

Dobro obavešteni izvori tvrde da tetovaža ima univerzalno dejstvo, pa osim što ti omogu?uje da dobiješ „tre?u šansu“ za posao u struci, možeš da radiš i van struke, npr. u privatnim kompanijama gde su plate mnogo ve?e nego u javnom sektoru. Tako je junakinja naše pri?e isprobala i dobro pla?eni posao kod privatnika, ali je ipak shvatila da je „manje teško“ biti vaspita?ica.

Predškolska ustanova iz Vršca trebalo bi uskoro da raspiše konkurs za prijem nekoliko vaspita?ica u radni odnos. Me?utim, pitanje koje ovih dana intrigira Vrš?ane jeste: da li je spisak primljenih vaspita?ica možda ve? napravljen, kao i spisak onih koje su ostale ispod crte? I da li ?e neke od primljenih vaspita?ica tu do?i bez položenog državnog ispita, bez licence i bez radnog iskustva, samo zato što imaju odgovaraju?i “žig” ili ?lansku kartu? I da li ?e ispod crte ostati vaspita?ice od kojih neke imaju sve potrebne stru?ne kvalifikacije, višegodišnji rad na zamenama, položeni državni ispit i licencu koju im je svojevremeno finansirala država upravo sa ciljem da imaju prednost pri zapošljavanju?

Da li ?e ispod crte ostati vaspita?ice kojima „nije teško“ da rade sa decom, naprotiv, koje bi sa ljubavlju i velikom posve?noš?u obavljale ovaj posao?

Vrlo brzo ?emo dobiti odgovor na ova pitanja.

Ovih dana ne?iji roditelji u nekom drugom gradu danima protestuju, jer ne žele da Ministarstvo smeni direktora jedne osnovne škole koji odli?no radi svoj posao i koji ne pristaje da se istetovira.

Vrš?anima ne pada na pamet da protestuju, jer valjda oni najbolje znaju šta je dobro za njihovu decu. Uskoro ?e neki od njih, kao i kod Domanovi?a, brže, ja?e bolje, stati u red i – po svemu sude?i – ponuditi vlastito dete na žigosanje.

Autorka je odbornica Demokratske stranke u Skupštini grada Vršca

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!