DRAGAN BURSAĆ: Slavi li Banja Luka srebrenički genocid?

08 Jul 2017

Ako treba da ćutimo, neka to bude minut ćutnje za žrtve srebreničkog genocida i neka taj, baš taj minut zapara uši neofašistima

Policija u Banjaluci odobrila je skup podrške Ratku Mladi?u, koji organizuje opskurno nacionalisti?ko udruženje “Zavetnici”. Kako se veli u njihovom proglasu, baš je 11. jul najpodesniji za ovaj šizoidni skup, jer je toga dana “oslobo?ena Srebrenica”, i tako se na najbolji na?in izražava podrška, kako rekoše, “jednom od najve?ih srpskih junaka 20. vijeka”.

Da li su me?u ovim junacima Mladen Stojanovi?, Sava Kova?evi?, Marija Bursa?, ili na Olimpu srpstva stoji ?i?a-Draža, pop ?uji? te kolja?i iz posljednjeg rata, poput višegradskih monstruma Luki?a ili srebreni?kog egzekutora Krsti?a, jasno je kao dan.

Prvi su antifašisti i “komunisti?ki izdajnici”, barem po logici neofašista, organizatora skupa i protestne šetnje. A, drugi? Pa, srBski heroji, naravno! Tako vele “Zavetnici”.

Legalizacija genocida

Da je sva muka u ovoj parafašisti?koj organizaciji… A, nije! Gradski oci, gradske vlasti, policija, svi zajedno, pljunuli su po žrtvama genocida. Pljunuli bezglavo, sramno i opet stavili prst u ranu one preživjele bije iz Srebreni?ke.

Ovom sramnom odlukom, kojom se odobrava naci-skup, svi ?uture su se svrstali u vagone sa ?etnicima Dražinim i ?uji?evim, sa kolja?ima Luki?evim, a partizanske epopeje odavno su pretvorene u svenarodni predizborni krkanluk sa gore pomenutim nacionalisti?kim ikonama na kapama, šajka?ama i majicama. Ovim vozom odavno upravlja Ratko Mladi? – “heroj, a ne zlo?inac”, poreme?eni um koji je u crno zavio bošnja?ki narod i u sramotu do neba srpski.

Nezgodacija po ovu sramotnu vlast u Banjaluci jeste to što nije izborna godina. I, po sistemu “daj šta daš”, može pro?i i parada nacionalista – po cijenu nemira, nereda, podizanja me?unacionalne mržnje do ta?ke klju?anja, e da bi se održalo “podgrijano nacionalno bi?e”. Ova vlast ne samo da nema moralnih skrupula, ona je spremna i svoj narod, predominantno srpski, staviti u rascjep i ugroziti bezbjednost svih stanovnika Banjaluke, za koricu pažnje i Mladi?ev naklon. Žalosno, ali je to tako.

Politika jeste vještina mogu?eg, ali je u nas vještina indukcije zla.

Banjalu?ani, na vas je red!

Ako se skup održi, a održa?e se, bi?e to kona?ni test za Banjalu?ane. Obrazovane i manje obrazovane, intelektualce i radnike, penzionere i zaposlene, studente i budžetlije… Bi?e to ultimativni test, kojem li se Banjaluka priklonila carstvu i da li je do kraja utonula u dubine zla ili postoji barem foton svjetlosti? A, to je lako pokazati. U teoriji, nije teško biti ?ovjek.

Dok opskurna kolona bude šetala centrom Banjaluke, ne treba ih provocirati. To ?e “Zavetnici” u svojoj patetici velikomu?eništva jedva do?ekati. Treba pokazati svojim glasom da ste ve?i i bolji od hordi izbezumljenih nacionalista.

Pisci, glumci, novinari, profesori, u?itelji, ljekari, pravnici… eto vam prilike da se u ljude upišete. Sa katedri, sa govornica, sa bina i pozornica, iz parkova i sa ulica, iz tekstova i opservacija, sa tribina i okupljališta… pokažite svijetu da u Banjaluci ima i ljudi mimo svjetine. U?ite djecu o genocidu srebreni?kom, održite istorijski ?as. Tu, u parkovima, na blogovima, na društvenim mrežama… Danas je sve javno, vidljivo, dostupno. Svaki, i najmanji trag o ?ovje?nosti o vama i u vama bi?e u digitalnim spisima eonima dostupan ?ovje?anstvu.

I da vidimo jednom tu društveno-angažovanu Banjaluku. Da vidimo te profesore ljevi?are, te slobodoumne umjetnike, te nezavisne i eti?ki potkovane novinare. Da ?ujemo glas struke, teorije, koja djeci kroz vrijeme obrazlaže genezu ljudskog zla. Budite ljudi, budite novinari, okrenite le?a i ignorišite svjetinu. Ne dozvolite da vaše informativne emisije pune opskurni likovi sa ?etni?kom ikonografijom.

Neka bude minut ?utnje za žrtve genocida

Ako treba da ?utimo, neka to bude minut ?utnje za žrtve srebreni?kog genocida. Neka taj, baš taj minut zapara uši neofašistima, a onda se derite, urlajte iz svih raspoloživih sredstava vaše struke i nauke protiv fašista koji karnevališu po Banjaluci. Neka se od Univerziteta do Televizije ?uje osuda ljudi koji zlo slave na ulicama vašeg grada.

Eh!

Pusti sni zdravog razuma. Ovo bi bilo gdje u svijetu bio aktivisti?ki poziv, koji i ne treba upu?ivati normalnim ljudima. Samo u Banjaluci ovo je utopizam. Najobi?nija idealisti?ka zabluda ša?ice slobodnomisle?ih. Osta?e tako Banjaluka navijek ista kukavica, sa pet-šest Don Kihota, koji pokušavaju spasiti obraz onih 200.000 što ne žele da im se obraz spasi. I ve? vidim kako entitetski režim te hrabre ljude koji ustaju protiv tiranije zla etiketira kao “strane pla?enike i doma?e izdajnike” dok “objektivno informiše o dostojanstvenom skupu podrške Ratku Mladi?u”.

Bez zakona mi ne možemo. Zakon je tu da štiti žrtvu, kažnjava zlo?inca i, prije svega, prevenira novo zlo. A, u nas nema zakona. Genocid ne samo da se može negirati, nego se, kao što vidimo na dan obilježavanja genocida, prave bahanalije u ?ast onih što ga po?iniše.

Nego, šta je sa žrtvama genocida iz banjalu?ke vizure? Nema ih! Ne gleda se to u Banjaluci kao dženaza pobijenim. Ne, to je tek jedna parada “tamo njih”, na koju paradom valja odgovoriti. Morbidne glave u foteljama Grada Banjaluke racionalizuju: hepeningom na hepening. Ne, ne, nema tu za njih 8.372 ubijena ?ovjeka. To nisu mrtvi ljudi… To su tek brojevi, na koje karnevalom ?etnika u centru Banjaluke treba odgovoriti. I kako nazvati vlast koja ne da zabranjuje jedan neofašisti?ki skup, nego ga odobrava, a da taj naziv bude pristojan? Ne, nema lijepe rije?i za njih.

Kako nazvati Banjalu?ane, koji ?e slijeganjem ramena, mutavo propratiti ovaj morbidluk u po centra grada? E, za to ima rije?: sau?esnici!

Sau?esnik ili pokajnik

Banjalu?ani, ho?ete li izdati onu uncu ljudskosti i nastaviti stranputicom nacionalne narkomanije? Ho?ete li po ko zna koji put metafori?ko uriniranje po mrtvima pre?utno odobravati i racionalizirati nekakvim dankom u krvi, šta li?

Ili ?ete se upisati u ljude? Vidite, uvijek možete biti bolji profesori, glumci, novinari, sudije, advokati, studenti… ali slabo kad se otvara portal za biti boljim ?ovjekom.

A to je 11. jula. Tada ?e se u Banjaluci razdvojiti ?ovjek od ne?ovjeka. Upamtite, i kolektivni minut ?utnje ?e biti glasniji od urlikanja svjetine koja zaziva Ratka Mladi?a.

Prestanite slaviti genocid i njegove kreatore. To je ultimatum za upis me?u ljude.

Nema pravdanja! Nema opravdanja! Osudite zlotvore!

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!