- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Dosta je bilo: Vučić pravi partijsku policiju

 

Pokret Dosta je bilo (DJB) optužio je premijera Aleksandra Vu?i?a i ministra policije Nebojšu Stefanovi?a da uvo?enjem Pomo?ne policije ?ije ?e pripadnike birati ministar li?no zapravo imaju nameru da prave partijsku policiju koja treba da obezbe?uje vlast, a taj potez, kako su ocenili, usmeren je protiv interesa policije i interesa gra?ana.

“Premijeru i njegovom ministru sve je teže da kontrolišu nezadovoljstvo policije. Suo?eni sa situacijom da gube kontrolu i da pošteni profesionalci o politi?kim zloupotrebama ne žele da ?ute i iznose ih u javnost, uvode Pomo?nu policiju, što je o?igledan korak ka pravljenju partijske policije koja treba da obezbe?uje vlast”, isti?e se u saopštenju DJB.

U saopštenju se navodi da ve?ina poštenih i profesionalnih policajaca ne podržava vlast Aleksandra Vu?i?a zbog politi?kih zloupotreba kojima su stalno izloženi, otpuštanja politi?ki nepodobnih, dovo?enja nestru?nog partijskog kadra i degradiranja profesije u svakom pogledu.

Kako se dodaje, u sastav Pomo?ne policije mo?i ?e da u?e svako ko je stariji od 18 godina, a mla?i od 50 i ima završenu ?etvorogodišnju srednju školu, a ministru policije su data sva ovlaš?enja u izboru novih pripadnika policije, jer može da ih izabere i bez konkursa, uz pomo? komisije ?iji sastav tako?e odre?uje sam, kao i da ih angažuje na zadacima koje sam definiše u dogovoru sa partijski izabranim direktorom policije.

“U Pomo?nu policiju ?e biti biran poslušni partijski kadar SNS na isti na?in kao što su birani i upotrebljavani pripadnici Komunalne policije u Beogradu, kao što su postavljani notari, izvršitelji i kao što ?e biti birani upravitelji zgrada. Vu?i? polako ali sigurno planski ukida demokratska prava, uništava institucije preplavljuju?i ih nesposobnim i poslušnim partijskim kadrovima, a istovremeno oja?ava represivni aparat partijskom vojskom koja ima zadatak da brani njegovu vlast. Partijska Pomo?na policija je tu da svaku naredbu partijskog šefa sprovede bez obzira da li je u ustavnim i zakonskim okvirima”, smatra DJB.

U saopštenju se ukazuje i da je po starom zakonu o policiji Pomo?na policija mogla biti angažovana samo u slu?aju kada je trebalo nadoknaditi angažovanje velikog broja policijskih službenika za izvršavanje zadataka visokog bezbednosnog rizika, u prirodnim i drugim nesere?ama, za obezbe?ivanje državne granice, teže ugrožavanje unutrašnje bezbednosti i slu?ajevima vanrednog i ratnog stanja.

U novi zakon o policiji iz januara 2016. godine, kako se ukazuje, odredba u slu?aju “težeg ugrožavanja unutrašnje bezbednosti” zamenjnea je re?ima “ugrožena unutrašnja bezbednost”, dok je izba?eno vanredno i ratno stanje i uba?ena nova odredba kojom je omogu?eno da ministarstvo unutrašnjih poslova potpiše ugovor sa lokalnom samoupravom o angažovanju “pomo?ne policije” ukoliko je to “u obostranom interesu”.

“Uredbom koju je 29. decembra potpisao, Vu?i? je omogu?io da se od danas broj pripadnika policije uve?a sa pomo?nom policijom za ?ak 15 odsto. Da li se ovim sprema za nove slu?ajeve u kojima ?e policija, sada ‘pomo?na’, ignorisati pozive gra?ana kao što je to uradio sa ‘fantomima’ iz Savamale? Vu?i? zna da mu je popularnost drasti?no pala od izbora u aprilu do danas. Da li se u stvari sprema ‘pomo?no policijsko’ pokri?e za izbore u aprilu?”, navodi se u saopštenju.

DJB pita i “da li ?e se me?u prvozaposlenim pomo?nim policajcima na?i fantomi iz Savamale, vo?e navija?a bliske premijeru kao što je bio Sale Mutavi i da li je ovo po?etak direktnog i neskrivenog širenja premijerove kartelske mafije na policiju”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!