Dosta je bilo: Sprema se poklanjanje vojvođanske zemlje krupnom kapitalu

30 Jun 2015

Biće omogućeno izdavanje do 30 odsto državne zemlje u svakoj opštini u Srbiji

Kabinet premijera Aleksandra Vu?i?a priprema izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu da bi omogu?io da se velikim, stranim firmama pod povlaš?enim uslovima preda plodna državna zemlja, direktnom pogodbom sa Vladom Republike Srbije, saopšteno je danas iz Pokreta “Dosta je bilo”.

U saopštenju se objašnjava da izmene zakona ne priprema ministarstvo poljoprivrede, ve? na njima radi Vu?i?ev šef kabineta Ivica Koji?, bivši šef kabineta Mla?ana Dinki?a. Kako se objašnjava, uvodi se pojam prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta za firme na 30 godina, po odluci vlade u direktnoj pogodbi.

“Ako ove izmene zakona pro?u, bi?e omogu?eno izdavanje do 30 odsto državne zemlje u svakoj opštini u Srbiji”, upozorili su u Pokretu “Dosta je bilo”.

Sve ovo, dodaje se, namešta se za dolazak velike nema?ke mesne industrije “Tenis”, koja bi trebalo da dobije velike površine državnog zemljišta, odnosno 15 hiljada hektara, za potrebe svojih budu?ih farmi Vojvodini. U Pokretu “Dosta je bilo” ocenili su da ?e gra?anima Vojvodine ostati jeftina radna mesta.

“Zašto su Vu?i?u važniji strani investitori i krupan kapital od doma?ih paora? I doma?i paori znaju da podignu farme i tove svinje, naro?ito pod tako povoljnim uslovima koje premijer priprema za strance. Iskustvo nas u?i, da iz svih ovakvih tajnih dilova i direktnih pogodbi stoji korupcija”, poru?uje se u saopštenju.

U njemu se upozorava da se ovakvim izmenama zakona nastavlja sa razvijanjem modela korupcije kojima se hrani partokratska vlast naprednjaka, podjednako kao što je to radila partokratija demokrata.

“Nastavlja se velika plja?ka državne imovine i uništavanje doma?ih poljoprivrednika i poljoprivrednih gazdinstava koji bi, uz iste podsticaje koji se daju strancima, postali stub ekonomskog razvoja”, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!