Dosta je bilo: Oštra osuda noćne političke čistke na RTV

18 May 2016

Uvođenje mrkle noći u informisanje građana Vojvodine

Smene koje je na RT Vojvodine po hitnom postupku sprovela Vu?i?eva SNS u direktnoj su suprotnosti sa principima na kojima treba da po?iva javni servis gra?ana Vojvodine i doveš?e do naglog urušavanja nivoa demokratije u pokrajini, saopštio je danas pokret Dosta je bilo.

U saopštenju pokreta se oštro osu?uje brutalno kršenje svih medijskih zakona i principa koji su usvojeni u skupštinama Srbije i Vojvodine i kojima se garantuje politi?ka autonomija javnim servisima.

“Neprihvatljivo je da se preko no?i, gotovo na po?etku novog mandata, smenjuje profesionalni uredni?ki kadar izabran regularno na ?etiri godine. Urednici medija koji se smenjuju no?u, novinari kojima se raspore?ivanje na nova radna mesta uru?uje na hodnicima, no?na postavljanja novih medijskih komesara – sve to jasno vodi u uvo?enje mrkle no?i u informisanje gra?ana Vojvodine”, ocenio je Dosta je bilo.

U saopštenju se isti?e da se Vu?i?ev na?in vladavine zasniva pre svega na obmanama koje servira preko kontrolisanih medija.

“Vu?i?eve reforme postoje samo na njegovim medijima i nigde više. Preko njih se brutalno obra?unava i sa politi?kim protivnicima. Posle ovih politi?kih no?nih ?istki na RTV bi?e zatvoren i poslednji, donekle slobodan, javni prostor za pristojnu razmenu razli?itih mišljenja i za objektivno informisanje gra?ana”, navodi se u saopštenju.

U njemu se poru?uje da su slobodni, kriti?ki mediji osnova svakog demokratskog društva.

“Bez njih Srbija ne može da ra?una ni na ekonomske ni na demokratske reforme niti na poboljšanje uslova u kojima žive gra?ani. Pokret Dosta je bilo podržava zahtev zaposlenih na RT Vojvodine da im se hitno odgovori na pitanje zašto su smenjeni preko no?i”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!