Đorđević: Ustav Srbije je fasadni

27 Oct 2014

Politička volja se ne sprovodi u institucijama nego mimo njih

Profesorica prava Ljubica ?or?evi? izjavila je ve?eras da Srbija ima duga?ku tradiciju “fasadne ustavnosti” i ocenila da je i aktuelni Ustav zapravo fasadni.

“Ništa ne?e vredeti ni ako u skorijoj budu?nosti dobijemo dobar tekst ustava, ukoliko ?e nam on služiti samo da ga uokvirimo i pokazujemo ga me?unarodnoj zajednici, a istovremeno ga ne poštujemo”, kazala je Ljubica ?or?evi? na tribini na Fakultetu za evropske pravno-politi?ke studije u Novom Sadu.

Ona je dodala da je politi?ka volja neophodna za usvajanje ustava, ali je isto tako potrebna i za njegovo poštovanje, jer ?e u suprotnom ustav ostati mrtvo slovo na papiru.

Prema njenim re?ima, kada je sadašnji Ustav u pitanju, njime nije uvedena vladavina prava, jer se odluke ne donose u okviru institucija i jer se politi?ka volja ne sprovodi u institucijama nego mimo njih.

Profesorica ustavnog prava Marijana Pajvan?i? kazala je da ?e ustav Srbije morati da se menja i dodala da, za razliku od prethodnog, novi ustav mora da bude donet uz široku javnu debate.

Ona je podsetila da je aktuelni ustav donet uz kršenje procedura i uz cinjenicu da ga ni gra?ani ni poslanici nisu videli pre nego što je usvojen.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijevi? rekao je da ustav mora da bude izraz potrebe društva da se menja, a ne dnevno-politi?kih dogovora.

Tribina je organizovana uz podršku nema?ke Fondacije Konrad Adenauer.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!