- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Domonji: Država da upotrebi represiju protiv fašista

Politolog Pavel Domonji izjavio je danas da država mora odlu?nije da primenjuje represivne mere prema fašisti?kim i neonacisti?kim grupacijama u društvu.

“Ja se zalažem za odlu?nu netoleranciju države prema fašisti?kim grupacijama. Zarad budu?nosti njih ne treba tolerisati ni po koju cenu”, rekao je Domonji na tribini “Fašizam danas”. On se založio za represiju prema tim ekstremisti?kim grupama i za upotrebu svih raspoloživih sredstava koje stoje na raspolaganju jednom liberalnom društvu. Domonji je ocenio da se fašizam u društvu prepoznaje i po mitovima o ugroženosti vlastite nacije, što je, kako je rekao, još uvek dominantan model u Srbiji.

Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije ocenio je da vlast nije dovoljno otporna na desno ekstremisti?ke organizacije, koje se zaklanjaju iza vrednosti nacije, vere, krvi i tla.  Prema njegovim re?ima, na delu je pokušaj ekstremne desnice da u?e u politi?ki establišment, zbog ?ega se neke od tih organizacija transformišu u politi?ke stranke. “S druge strane, vlast je vrlo otporna na ideje ljudskih prava pa sve one koji se bore za demokratiju i ljudska prava ozna?avaju kao ‘leve esktremiste’”, kazao je Gajin.

Aleksandra Vuji? iz Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji ocenila je da veliki deo javnosti uporno negira postojanje pojava fašizma u Srbiji, iako se fašisti?ke grupacije pokušavaju uvu?i u politi?ke strukture i iako omladina sve ja?e ispoljava nasilje. Prema njenim re?ima, u Srbiji se mogu registrovati pojave ekstremne netolerancije prema svemu što je druga?ije, što je jedna od manifestacija fašizma.

Tribina je održana u okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, koji se obeležava u znak se?anja na Kristalnu no? iz 1938. godine, kada su nacisti u Nema?koj zapo?eli pogrom nad Jevrejima.

Otvoreni Forum u Medija centru Vojvodine organizovali su Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji i Koalicija protiv diskriminacije, u saradnji sa Nezavisnim društvom  novinara Vojvodine i uz podršku Branitelja ljudskih prava (Civil Rights Defenders).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!