Doktor K. iz Šećer sokaka

09 Mar 2012

Delo doktora K. diše mržnjom i zlobom i vlastoljubljem njegovog autora, koji bi želeo da još jednom bude “vlastan”. Evropu doktor neće nikako i liči nam na jednog bogoslova koji je ponavljao: “Nećemo mi papu rimskoga, pa makar da i na pravoslavlje pređe”

?udnije promocije nije bilo od one knjige doktora V. Koštunice u Mitrovici Sremskoj – mnogo je i od legendarnog doktora K.

Nastojali smo da saznamo poviše o tome i konsultovali smo ugledne novinare, gospo?u i gospodina ?osi?a i – ništa, jer ni oni nisu bili pripušteni promociji. Ipak smo dosta saznali svojim trudom, jer lik i delo doktora K. nas zanimaju godinama. To je fenomen i u sociološkom i u socio – religijskom smislu dostojan izu?anja. Knjiga doktora K. se zove “Zašto Srbija a ne EU”. Promociju je organizovala – “Mitrovica, evropska regija”, i to je to. To su knjige kakve pišu vladari i velike vo?e nacije u kojima izri?u sve – od nacije i države, do smisla života – uklju?uju?i tu i zagrobni život – te odnos sa drugim zemljama i narodima. Doktor K. u nekim od ovih tema je na visini još malo pa doktora V. Jeroti?a, koji se ubraja u crkvene i nacionalne oce. Ni to nije važno.

Važan je samo doktor K. u predizbornoj kampanji, jer i on ho?e da uhvati mesta duši u Crkvi i mesto na politi?koj sceni poput drugih.

Legendarni doktor K. je dao nekoliko intervjua samom sebi i to je skupio. I gotova knjiga. Izdava? je neka fondacija koja nosi ime S. Jovanovi?a – sam pokojni predsednik kraljevske Vlade i loš istori?ar žudio je za takvim autorima. Još za života i, eto, do?ekao je posmrtno. Nije jasno šta ?e sve to u Vojvodini i u Mitrovici u Še?er sokaku glasovitom. Nema ništa protiv doktor K. patrijarha Arsenija III ?arnojevi?a koji je Srbe doveo u Vojvodinu, ali protiv Vojvodine ima – ne svi?a mu se ništa u APV. Ni Statut njen, ni Vlada, pa mnogo ne i Srbi tamošnji za koje je vladika sveti Nikolaj govorio da su “kalajisani”, nekako umiveni i listom zaljubljeni u barok, jednako se “pirkaju”, peru i kupaju, pa se ?ak žene tamošnje i šminkaju. I devojke, naravno, pre?anke koje šorom idu gologlave. Da dalje ne nabrajamo i ne citiramo svetog Vladiku. Ni doktora K. ne?emo mnogo citirati, jer mu na isto iza?e. Jednom re?i, doktor K. ponavlja stotinu puta svoje NE Evropi i to je ?inio i skup u Še?er sokaku mitrova?kom. Ovih dana je agilni lider LSV, N. ?anak, koji se sojuzio sa Tadi?em, za izbore kazao nešto dobro i sasvim ta?no. Naime, i?i ?e se na izbore u “dve kolone”, jedna je za Srbiju, a druga je da zemlja bude ruska gubernija. Doktor K. je iz druge kolone kako se ?ini, ali nije jedini, jer svako ima pravo da bira kolonu kao i partiju. Tu smo gde smo i bili. Glasoviti reditelj filmski Emir – on ima svoj emirat negde u Srbiji – Kusturica ili ve? Nemanja kaže da bi, da je u Rusiji, glasao za V. V. Putina. Ima i ovde prilike za to, jer tu mu je doktor K. Onaj iz kolone. Slavni je reditelj ?ak za vreme zime poklonio jedan helikopter MUP-u iz svoje kolekcije sli?nih naprava. Da narod lakše prezimi. A ministar I. Da?i? usred Brisela peva li peva – i to pesmu koja se zove “Miljacka”. Kao, mi ne znamo šta se Evropi dogodilo na Miljacki daleke 1914. usred Sarajeva.

Kažu neki da je ovo “zagrevanje pred izbore”, ali to nije ta?no – velmože su se baš raspojasale i ne znaju šta ?ine i šta govore.

No, vratimo se delu doktora K, koje smo pažljivo ?itali. Ono diše mržnjom i zlobom i vlastoljubljem njegovog autora, koji bi želeo da još jednom bude “vlastan” – odakle mu ova re?, još nismo spoznali, jer je u jeziku srpskom nema, ali je rusizam, to je izvesno i to arhai?nog tipa. Evropu doktor ne?e nikako i li?i nam na jednog bogoslova našeg dobrog prijatelja koji je ponavljao: “Ne?emo mi papu rimskoga pa makar da i na pravoslavlje pre?e”. Srbija je ?udna bašta pod božijom kapom kao zemlja iza božijih le?a – tako je nekako govorio B. Nuši?. Mi treba da ponudimo ono što Evropa nema – kažu Da?i? i Kusturica – jer mi smo sposobni da pokažemo svetu i Evropi i onu njegoševsku glupost koju D. ?osi? ponavlja. Neka bude što biti ne može. A nikada bilo nije ono što ne može biti, pa makar to rekao i Njegoš. Ovde ništa nije nemogu?e, osim ovog da doktor K. promoviše svoje delo u evropskom delu Srbije – u Vojvodini. Osim ako ne misli da on bude motor koji vu?e – naravno, nazad. U svakom slu?aju, valjalo bi pro?itati ovu knjigu doktora K, jer je to ?udo nevi?eno u danima kada ?ekamo odluke Evrope o ulasku u EU. Ako i ovakav neko u?e, kakav im se nudi doktor K, bolje nam je da i ne idemo u EU. I njegovi desni?ari partijski iz Brisela ga ne?e.

Ipak je ?udo u Še?er sokaku mitrova?kom bilo zabava i seirenje do mile volje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!