Dogovoren ostanak Velike Britanije u EU

20 Feb 2016

Tokom cijelog dana trajali su razgovori lidera Evropske unije i Davida Camerona o ostanku Velike Britanije u Uniji

Kona?ni prijedlog sporazuma o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji je izra?en, potvrdili su evropski zvani?nici.

Predsjednik Evropskog vije?a Donald Tusk je poru?io kako je dogovor dobio jednoglasnu podršku lidera svih 28 ?lanica EU.

“Dogovoreno je. Jednoglasna podrška za novi sporazum o Velike Britanije u EU”, napisao je Tusk na Twitteru, a prenosi Reuters.

Po njegovom i stavu predsjednika Evropske komisije Jean-Claudea Junckera sporazum je “pošten i uravnotežen”.

“Sporazum je na?injen, drama je završena”, napisala je predsjednica Litve, Dalia Grybauskaite na Twitteru.

Cameron posustaje

Iako je britanski premijer David Cameron prethodno govorio da dogovora o ostanku Velike Britanije u EU još nema i da ne?e odustati od svojih zahtjeva, kasnije je ipak pristao.

“Dogovorio sam poseban status Velike Britanije u EU. I to ?u predložiti svom kabinetu u subotu”, rekao je Cameron.

?etiri su klju?na zahtjeva koje je Britanija postavljala – pravo na smanjenje socijalnih doprinosa migrantima, zaštitne mjere za zemlje koje nisu ?lanice eurozone protiv ve?e integracije, izuzimanje iz napora za zbližavanje Unije i mjere za ja?anje konkurentske pozicije Unije.

Evropski lideri se nadaju pozitivnom ishodu.

“Vjerujem da ?emo posti?i dogovor. Moj utisak je da se, iako postoje razli?ita mišljenja, kre?emo ka kompromisu, barem me?u ?lanovima Vije?a Evrope. Ozbiljan sam u namjeri da Velika Britanija ostane unutar Evropske unije i treba biti jasan i re?i da postoji obostrani interes za to. A imam utisak da je i David Cameron svjestan toga”, ocijenio je Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta.

?eški premijer Bohuslav Sobotka objavio je tokom ve?eri na Twitteru da je nacrt sporazuma sa Britanijom kona?no na putu.

Njegov slova?ki kolega Robert Fico objasnio je zašto je važno da se EU pažljivo odnosi prema britanskim zahtjevima. Po njemu, “EU treba s pažnjom da pri?e britanskim zahtjevima, jer bi se njihov izlazak iz Unije odrazio na kompletnu zajednicu evropskih zemalja”.

“Kada bi se radilo o maloj zemlji od nje bi se odmah tražilo da ide. U ovom slu?aju, rije? je o velikoj zemlji i svi znate moje mišljenje o velikom i malom psu u politici. Prema tome, moramo obratiti pažnju na zahtjeve Velike Britanije, jer posljedice britanskog izlaska iz EU mogu biti zastrašuju?e. I obrnuto, njihov izlazak može da našteti i njima samima”, smatra Fico.

Lideri vjeruju u sporazum

Prethodno su, u nastavku razgovora u Briselu, evropski lideri diskutirali o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji i izbjegli?koj krizi s kojom se Evropa suo?ava.

Estonski premijer izrazio je uvjerenje da je mogu?e danas posti?i sporazum.

“Vjerujem da je mogu?e danas posti?i fer dogovor. Razumijem da svi mi slijedimo naše nacionalne interese, ali bi trebalo imati na umu da ako Britanija ode, ne?emo posti?i ništa. Podržavam postizanje sporazuma koji ?e Cameronu omogu?iti da britanskom narodu preporu?i da glasaju za ostanak u Uniji”, kaže Taavi Roivas, estonski premijer.

Katarina Drlja prati samit u Briselu.

“Otvorena pitanja ostaju na stolu, a me?u težim i dalje je pitanje socijalnih davanja za radnike koji u Veliku Britaniju emigriraju iz ostalih zemalja ?lanica EU-a. U posljednjem nacrtu dokumenta zaklju?aka dogovora stoji da bi se socijalna davanja mogla ukinuti samo u iznimnim situacijama, npr. velike navale radnika iz zemalja EU-a, i to samo kada bi ta navala narušila tržište rada u Velikoj Britaniji”, izvijestila je ona.

Spominje se i vremensko ograni?avanje perioda u kojem bi Velika Britanija mogla ukinuti socijalne beneficije za te radnike, dodaje Drlja.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!