Dodikova privatna vojska

12 Dec 2011

Vlada RS dodelila 200 hiljada maraka agenciji Alpha Security za "podsticaj zapošljavanja". Bosanski portal Zurnal.info postavlja pitanje da li je u pitanju Dodikova privatna vojska

Krajem oktobra Vlada Republike Srpske donijela je odluku o raspodjeli budžetskih sredstava za podsticaj zapošljavanja, kojom je milion i dvadeset šest hiljada maraka podijeljeno na osamnaest firmi. Ništa sporno, ?ak bi se moglo re?i da je pohvalno to da se nakon miliona ba?enih u vjetar na raznoraznim projektima pare ulažu u podsticaj zapošljavanja. Tako bi i bilo da se iza svega ne krije druga pri?a. Petinu novca namijenjenog za podsticaj zapošljavanja dobila je jedna firma i to agencija Alpha Security, koja se bavi osiguranjem lica i imovine. Na njen ra?un upla?eno je 200 hiljada maraka. Pomo? agenciji Alpha nikako nije slu?ajna.

KOLIKO SU NAORUŽANI I PROTIV KOGA

Centrala Alphe je u Zvorniku, a osnovali su je najbliži saradnici prvog ?ovjeka SNSD-a i aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Jedinica broji stotinjak ljudi. Me?unarodne obavještajne agencije ranije su Alphu, zajedno sa još nekoliko bezbjednosnih agencija u Republici Srpskoj, u svojim izvještajima okarakterisale kao privatnu vojsku vladaju?eg režima u RS, dovode?i je u vezu sa obavještajnim i kontraobavještajnim aktivnostima usmjerenim protiv OHR-a i kancelarije supervizora u Br?ko distriktu. Upravo iz tih razloga bivši supervizor za Br?ko Rafi Gregorijan je u junu 2009. godine na podru?ju distrikta zabranio rad i djelovanje nekoliko bezbjednosnih agencija, me?u njima i agencije Alpha. Zabranjen je rad i agencija Volf, Centurion i Mega u distriktu. Zabrana rada u distriktu, ni u jednom slu?aju nije uticala na rad agencije u ostatku Republike Srpske.

Na zvani?noj Internet stranici agencije Alpha, agencija u Republici Srpskoj fizi?ki i tehni?ki obezbje?uje 122 firme, dok kod nekoliko desetina firmi obavlja poslove fizi?kog obezbje?enja i transporta vrijednosti. Izme?u ostalog, Alpha Security obezbje?juje Glas Srpske, Rafineriju nafte Brod, Rafineriju ulja Modri?a, Nestro petrol, Fabriku glinice Bira?. Unosne poslove obezbje?uje im upravo bliskost sa vladaju?im SNSD-om, tvrdi i poslanik Demokratske partije u NSRS, Dragan ?avi?.

Nema nikakve dileme da je odlazak 20 odsto sredstava za zapošljavanje u agenciju za zapošljavanje lica i objekata Alfa sekjuriti rezultat ?injenice da tom agencijom upravljaju ljudi koji su najbliži vrhu SNSD-a. To je apsurdno da se koncepcija zapošljavanja u Republici Srpskoj temelji na ulaganju u agencije za osiguravanje. Koga i ?ega? Ko rukovodi time? Umjesto da se nagra?uju firme koje zapošljavaju u realnom sektoru. To je najdrasti?niji primjer da se ta sredstva neracionalno upotrebljavaju i idu dominantno po vezama koje imaju li?ni, porodi?ni ili strana?ki karakter, kazao je ?avi?.

Dodjela budžetskih sredstava agenciji Alpha bila je povod da Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, na prijedlog PDP-a, jednoglasno izglasa informaciju po kojoj od Ministarstva unutrašnjih poslova RS traži pojašnjenje o radu i djelovanju zaštitarskih agencija. Ministar Stanislav ?a?o trebalo bi da odgovori ko upravlja agencijama, koliko su naoružane i šta je njihova funkcija. Odbor odgovor još nije dobio, a raspravu na tu temu o?ekuje se po?etkom naredne godine na nekom od zasjedanja parlamenta.

Odgovore na neka pitanja ministar ?a?o definitivno bi morao da zna. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS sa agencijom Alpha ima vrlo dobru saradnju. Pripadnici ministarstva vrše nadzor i u?estvuju na obukama na kojima ?lanovi ove agencije vježbaju i usavršavaju ga?anje bojevom municijom. Ta informacija, tako?e, stoji na zvani?noj internet prezentaciji Alphe.

VRHUNSKA VOJNA OBUKA

Da ne bude zabune, agencija Alpha Security nije ni jedina, a ni prva, koja je bila u milosti Vlade. Direktno ili indirektno novac iz entitetskog budžeta dobijale su još neke zaštitarske agencije. Agenciji Centurion Investiciono razvojna banka Republike Srpske (IRB) dodijelila je kredit od 450.000 maraka. Firmi Farmalend u Novoj Topoli, izme?u Laktaša i Gradiške, pod ?ijim krovom se nalazi agencija Elit, dodijeljen je kredit od tri miliona maraka. Jedini posao Elita je obezbje?enje Farmalenda.

Sve ove ?injenice govore u prilog tome kako radi Vlada Republike Srpske. Zaboravljena su ulaganja u privredu, razvoj ekonomije ali se zato novac ulaže u ovakve sli?ne agencije. To nije logi?no, ocijenio je Zoran ?eri?, poslanik PDP-a u NSRS.

Pripadnici ovih zaštitarskih agencija, prema ranije objavljenin izvještajima jedne strane obavještajne službe, imaju vrhunsku i redovnu obuku koja izlazi iz okvira obuke pripadnika agencija ovakvog tipa. Prema istim izvorima, cilj postojanja ovih agencija prije svega je zaštita predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, njegove porodice i najbližih saradnika u slu?aju bilo kakvih nemira ili sukoba u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Gotovo sve agencije u Republici Srpskoj, koje se zvani?no bave osiguranjem lica i imovine, nastale su nakon bezuspješnog pokušaja vlasti da formira vladinu agenciju za obezbje?enje objekata. Taj pokušaj sprije?ila je me?unarodna zajednica.

(zurnal.info)

Podelite ovu stranicu!