Dodatna finansijska sredstava za medije nacionalnih manjina

29 Sep 2008

Rebalansom

Rebalansom pokrajinskog budžeta predvi?eno je da štampani mediji u Vojvodini ?iji su osniva?i saveti nacionalnih zajednica dobiju subvenciju od dodatnih 12 miliona dinara, izjavila je danas potpredsednica Izvršnog ve?a Vojvodine Ana Tomanova Makanova. Makanova, koja je i sekretar za informacije, istakla je na sastanku s direktorima i urednicima listova od pokrajinskog zna?aja i predstavnicima saveta nacionalnih zajednica da ?e Sekretarijat finansijski podržavati te listove i da ?e se truditi da za njih obezbedi dovoljno sredstava iz budžeta. Ona je podsetila da me?unarodne konvencije, Ustav Srbije i Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina garantuju prava pripadnicima nacionalnih zajednica da se informišu na svom maternjem jeziku. “O?uvanje identiteta pripadnika nacionalnih zajednica kroz negovanje sopstvenog jezika, kulture i obrazovanja zna?ajno se ostvaruje kroz ulogu informisanja, stoga je bitno da istovremeno iskoristimo ove prednosti za unapre?ivanje gra?anskog društva, gra?anske svesti i ujedno doprinesemo demokratizaciji našeg društva”, rekla je Makanova.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!