Dobrovoljačka bez optužnice

05 Jan 2012

Istraga o napadu na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu završena je ali optužnica neće biti podignuta, objavljeno je na portalu Nezavisnih novina

Pozivaju?i se na izvore bliske tužilaštvu, portal Nezavisnih novina navodi  da je Tužilaštvo BiH završilo istragu o napadu na kolonu JNA u Dobrovolja?koj ulici i da je ?itav predmet predat u ruke Džuda Romana, me?unarodnog tužioca sa Novog Zelanda, koji ?e na kraju doneti odluku o obustavljanju istrage, što zna?i da ne?e biti podizanja optužnice.

“Sve je završeno i u koverti dostavljeno Džudu Romanu, koji se još nije izjasnio. Odluka nije zvani?no donesena, ali nezvani?no ve? je spremna”, ispri?ao je izvor “Nezavisnih”.

Pored Romana, kao tužioci na istrazi u slu?aju “Dobrovolja?ka” radili su i Munib Halilovi?, Dragan ?arlija i Vesna Budimir, a kao tužioci istražioci na slu?aju su radili Alfredo Stripol iz Italije, Aleksandar Faladži? i Željka Radovanovi?, koja je nedavno isklju?ena iz tima.

U Dobrovolja?koj ulici u Sarajevu se 3. maja 1992. godine povla?ila kolona JNA prema kasarni u Lukavici u Isto?nom Sarajevu. Kolonu su presekli pripadnici Teritorijalne odbrane BiH i tada je stradao jedan broj pripadnika JNA mada ta?an broj žrtava još nije utvr?en.

U krivi?noj prijavi koju je podneo Centar javne bezbednosti Isto?no Sarajevo navodi se da su ubijena 42 i ranjena 73 pripadnika JNA. Jovan Divjak, tadašnji zamenik komandanta Teritorijalne odbrane BiH, tvrdi da zna da je tada bilo “od sedam do devet stradalih”.

Džerard Selman, ministar pravde RS, izjavio je u sredu da nema informacija o obustavljanju istrage i da se radi o spekulacijama, te da se Tužilaštvo BiH apsolutno ne može ponašati na takav na?in.

“Postoje redovno utvr?ene procedure na koji na?in se to radi. Ne sme se podle?i politi?kom uticaju zbog toga što je odre?ena politi?ka li?nost u BiH u?estvovala u takvim radnjama, takve istrage i optužnice treba da se tako završavaju. Ako ne bi bila poštovana procedura, to bi bio sunovrat pravosu?a BiH”, rekao je Selman.

Tužilaštvo BiH izdalo je nalog o pokretanju istrage u slu?aju “Dobrovolja?ka” u oktobru 2006. godine. Pravosudni organi Srbije pokrenuli su istragu u decembru 2008. godine zbog zlo?ina nad vojnicima JNA u Dobrovolja?koj ulici, koja se sada zove Ulica Hamdije Kreševljakovi?a.

Zbog slu?aja “Dobrovolja?ka” po poternici iz Srbije prvo je u Londonu bio uhapšen Ejup Gani?, ?lan ratnog Predsjedništva BiH, a prošle godine u Be?u istim povodom je uhapšen i Jovan Divjak, general Armije RBiH. Obojica su u ekstradacionom postupku oslobo?ena i nisu izru?ena pravosu?u Srbije, nego su vra?eni u BiH.

Gani? je 23. novembra saslušan u Tužilaštvu BiH u Sarajevu u predmetu “Dobrovolja?ka ulica”. On tada novinarima nije želeo da otkrije razlog pojavljivanja u Sudu, ali je rekao da je “u Tužilaštvu BiH razgovarao o tome kako se branila BiH 2. i 3. maja 1992. godine”.

U posljednje dvije godine, 3. maja porodice poginulih vojnika JNA, predstavnici RS i gra?ani RS posje?uju mesto stradanja u Dobrovolja?koj ulici i pale sve?e.

(Novi magazin)

Podelite ovu stranicu!