Dobri osnovi za saradnju Vojvodine i Velsa

08 Feb 2011

Domaćini su vojvođansku delegaciju upoznali sa procesom prenošenja nadležnosti sa viših na niže nivoe vlasti, kao i sa funksionisanjem velške samouprave.

Postoji dobra osnova za izgradnju saradnje izme?u Vojvodine i Velsa, s obzirom na ?injenicu da imamo mnogo toga zajedni?kog, poput višenacionalnosti i višekulturalnosti., izjavio je danas predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši.

Egereši i potpredsednica Skupštine Velsa Rozmeri Bater u Kardifu složili su se da postoji obostrana zainteresovanost za uspostavljanje saradnje u oblasti privrede, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Doma?ini su vojvo?ansku delegaciju upoznali sa procesom prenošenja nadležnosti sa viših na niže nivoe vlasti, kao i sa funksionisanjem velške samouprave.

Egereši je pozvao mlade iz Velsa da ove godine u?estvuju u tradicionalnom Kampu tolerancije mladih podunavskih regija i gradova u ba?koj Topoli, kao gostuju?a regija, kao i da posete Novi Sad prilikom održavanja muzi?kog festivala Egzit (Exit).

Pored Egerešija, u delegaciji Skupštine Vojvodine su i potpredsednici Maja Sedlarevi? i Martin Zloh, kao i pokrajinski poslanik Dane Pribi?

Dvodnevnu studijsku posetu Velsu, prilikom koje ?e delegacija pokrajinskog parlamenta posetiti tamošnju vladu i parlament, organizuje ambasada Velike Britanije u Beogradu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!