Dobitnici medalja za doprinos kulturi Vojvodine

26 Apr 2015

Medalje se dodeljuju za stvaralačke rezultate u kulturi i umetnosti i unapređivanju kulturnog života, uvažavajući sve posebnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine

Književnici Slobodan Tišma i Sr?an V. Tešin, etnolog Bratislava Idvorean-Stefanovi? i mlada likovna umetnica Jelena Sredanovi?, dobitnici su nagrada Zavoda za kulturu Vojvodine za 2014. godinu, koje se dodeljuju za stvarala?ke rezultate u kulturi i umetnosti i unapre?ivanju kulturnog života, uvažavaju?i sve posebnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Tišma je dobio Medalju kulture za ukupno stvaralaštvo, Tešinu je dodeljena Medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost, a Bratislavi Idvorean-Stefanovi? Medalja kulture za o?uvanje kulturnog nasle?a, dok je Jelena Sredanovi? dobila nagradu “Iskre kulture” za savremeno stvaralaštvo, koja se dodeljuje mladom autoru do 35 godina.

Nagrade se sastoje od umetni?kog predmeta i nov?anog iznosa, a bi?e sve?ano uru?ene 29. aprila u holu Pokrajinske vlade, saopštio je Zavod za kulturu Vojvodine.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!