Dnevno 50.000 otkaza rezervacija za ljetovanje u Grčkoj

02 Jul 2015

Atinska tržnica prima samo gotovinu, pa prodaje ne ide najbolje. Prodaja je pala, tačnije - prepolovila se

Tri su dana do referenduma u Gr?koj. Stanovnici te zemlje odlu?it ?e ho?e li stati uz aktuelnu vlast i re?i “ne” mjerama štednje, koje od Gr?ke traže kreditori. Gr?ki ministar finansija najavio je ostavku ako odgovor bude druga?iji.

U me?uvremenu, gra?ani i dalje dnevno mogu podi?i samo 60 eura, što sve više utje?e na njihov svakodnevni život. Mesa u gr?kim prodavnicama ima, ali je kupaca mnogo manje, javlja iz Atine Ivana Brki? Tomljenovi?, novinarka Al Jazeere.

Atinska tržnica prima samo gotovinu, pa prodaje ne ide najbolje. Prodaja je pala, ta?nije – prepolovila se. Nema ni kupaca, a teško mogu nabaviti i robu.

Posla, ipak, ima nešto više nego po?etkom sedmice. Vlada je uspjela isplatiti plate zaposlenicima javnog sektora. Penzioneri su dobili po 120 eura, pa su nešto i kupili. Iako nema prodaje, cijene su iste.

Gr?ka ima nafte dovoljno za nekoliko mjeseci. Bolnicama su nedavno isporu?ene nove zalihe lijekova i medicinskog materijala. No, dugoro?no ne mogu izdržati bez novih kredita.

Ugroženo zdravstvo

Bez novca evropskih kreditora, kaže predsjednik Udruženja bolni?kih ljekara, zdravstveni sistem ne?e dugo izdržati. Zalihe medicinskog materijala dovoljne su za 15 dana, a koli?ina lijekova za idu?ih mjesec dana.

“Nakon 30 dana, ostat ?emo bez novca i bez zaliha. Ne?emo mo?i obavljati operacije i lije?iti pacijente”, kazao je ljekar atinske bolnice.

Jedna apoteka dobro je zaradila po?etkom sedmice. U strahu od nestašice novca, jedna je majka kupila 30 kutija hrane za dojen?ad. Naknadno im je uveden dnevni limit za nabavku lijekova od samo 200 eura.

“Zamislite da trudnica treba injekciju koja košta kao i dnevni limit od 200 eura. Ne?u je mo?i nabaviti. Moram kupovati osnovne lijekove”, kaže farmaceut iz te apoteke.

Grci proživljavaju teške dane. No, ova zemlja vodi još jedan život, onaj turisti?ki. Stranci, za sada, uživaju. Ipak, od ponedjeljka dnevno stiže blizu 50.000 otkaza rezervacija za ljetovanje, javlja Udruženje turisti?kih preduze?a.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!