Dnevnik: VANU kao nevladina organizacija?

14 Mar 2013

Formirano naučno društvo "Akademija nauke, kulture i umetnosti Vojvodine"

Svi ?lanovi Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti (VANU) prešli su u novoformirano nau?no društvo “Akademija nauke, kulture i umetnosti Vojvodine”, jer je to jedini na?in da se omogu?i finansiranje programa na kojima je radila VANU, izjavio je potpredsednik Vlade Vojvodine Dragoslav Petrovi?.

Petrovi? je za današnji novosadski Dnevnik rekao da VANU time nije ukinuta, pošto je odluka Skupštine Vojvodine o njenom osnivanju još uvek na snazi.

On je podsetio da je problem nastao kada je Ustavni sud Srbije osporio pravo vojvo?anskim vlastima da finansiraju rad VANU, mada nije osporio i samu odluku pokrajinske skupštine o osnivanju te akademije.

Petrovi? je naveo da ?e novoformirano društvo ostati u prostorijama VANU i nastavi?e se programi koji su zapo?eti, jer više nema smetnji za finansiranje njihovog nau?nog rada koje su postojale u prethodnih osam meseci nakon odluke Ustavnog suda.

Predsednik VANU Julijan Tamaš tako?e je rekao da VANU nije ukinuta, ve? je formirana paralelna institucija, kao prelazno rešenje dok se ovo pitanje ne reši na politi?koj ravni.

“Nažalost, naši problemi nemaju nikakve veze sa naukom i kulturom, ve? su isklju?ivo politi?ki. A to je politika koja je ponizila i VANU i sve gra?ane Vojvodine, a mi smo bili prinu?eni da prihvatimo ovo prelazno rešenje jer nismo hteli da pristanemo na to da se samoukinemo posle odluke Ustavnog suda o zabrani finansiranja VANU”, rekao je Tamaš.

On je ocenio i da isklju?ivo od politike zavisi kako ?e se ovaj problem razrešiti i dodao da, ukoliko ne bude volje da VANU opstane, alternativa bi mogla biti u formiranju me?unarodne akademije u okviru dunavskog regiona.

Jezgro te me?unarodne akademije, dodao je Tamaš, predstavljala bi upravo VANU.

VANU ima 17 ?lanova. Osim univerzitetske nastave i rada na nau?nim projektima njihovu produkciju od 2005. ?ine 824 objavljena rada u ?asopisima, 324 ura?ene recenzije, 40 novih sorti pšenice, 180 predavanja održanih po pozivu, 107 objavljenih knjiga ili poglavlja u monografijama, devet samostalnih slikarskih izložbi i 10 izvo?enja novih muzi?kih kompozicija.

Ta akademija pokrenula je i projekat izdavanja Vojvo?anske enciklopedije.

VANU je prvi put osnovana 1979. godine, u vreme široke autonomije Vojvodine u SFRJ. Ukinuta je 1992. godine, od kada je u Novom Sadu postojao samo Ogranak SANU.

Skupština Vojvodine obnovila je rad VANU 2004. godine, uz velike polemike u javnosti i optužbe za “separatizam”.

(Autonomija/Dnevnik) 

Podelite ovu stranicu!