Dnevnik holding tuži VAC

25 Jun 2010

Donesena odluka da se protiv medijskog koncerna VAC podnese tužba jer nije ispunio obaveze iz osnivačkog ugovora u zajedničkom preduzeću "Dnevnik Vojvodina pres" u iznosu od oko šest miliona evra

Skupština akcionara Dnevnik holdinga donela je danas odluku da se protiv medijskog koncerna VAC (WAZ) podnese tužba jer nije ispunio obaveze iz osniva?kog ugovora u zajedni?kom preduze?u “Dnevnik Vojvodina pres” (DVP) u iznosu od oko šest miliona evra.
Predsednik Upravnog odbora Zlatimir Momirov rekao je agenciji Beta da je Skupština akcionara prihvatila i predlog Upravnog odbora da se pred nadležnim sudom pokrene ste?ajni postupak zbog prete?e nesposobnosti pla?anja prispelih obaveza DVP-a prema poveriocima.
Prema njegovim re?ima, Skupština akcionara odlu?ila je i da se pokrene postupak za regulisanje osniva?kih prava u listu Dnevnik, jer je DVP upisan kao osniva? tog dnevnog lista.
“Svi naši predlozi Skupštini akcionara upu?eni su zbog spašavanja dnevnog lista Dnevnik, najstarijeg dnevnog lista na srpskom jeziku u Vojvodini, kako bismo onemogu?ili prestanak njegovog izlaženja, jer u novonastaloj situaciji to realno preti”, rekao je Momirov i dodao da je to i stav Skupštine Vojvodine, kao osniva?a Dnevnik holdinga.
Upravni odbor analizirao je po?etkom nedelje ispunjenje ugovornih obaveza VAC-a prilikom osnivanja DVP-a 2003. godine, koje se odnose na izgradnju nove štamparije, kupovinu novih mašina, preuzimanje izme?u 80 i 100 radnika holdinga i socijalni program od tri miliona evra za višak zaposlenih.
Prema re?ima Momirova, ukoliko se na sudu utvrdi da obaveze nisu ispunjene, to bi zna?ilo da VAC ne raspolaže sa 55 odsto udela u vlasništvu, jer se obavezao da ?e ste?i pravo na pomenuti vlasni?ki udeo samo ako ispuni sve obaveze.
U holdingu smatraju i da VAC u ovom trenutku nema pravo da u?e u pregovore sa tre?im licem o preuzimanju 55 odsto udela u DVP-u, jer u ugovoru stoji da Dnevnik holding kao nesporni vlasnik 45 odsto akcija ima pravo pre?e kupovine.
Medijski koncern VAC najavio je sredinom prošle nedelje da ?e napustiti tržište Srbije.
Pored vlasni?kog udela u preduze?u DVP-u, VAC poseduje i vlasni?ki udeo u begradskoj Politici.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!