- Autonomija - https://www.autonomija.info -

DJB: Novosadska vlast delila sredstva mimo pravila

Pokret Dosta je bilo (DJB) optužio je danas gradske vlasti u Novom Sadu da su dodelile sredstva za projekte od javnog iteresa u oblasti omladinskog sektora protivno uslovima konkursa, te zatražio od Gradskog veća da konkurs poništi.

U saopštenju DJB navodi se da je, protivno uslovima konkursa koji su propisani Gradsko veće donelo rešenje kojim se sredstva dodeljuju sportskim udruženjima registrovanim na osnovu Zakona o sportu, te da su time „direktno prekršeni uslovi konkursa“.

Dodaje se da je u konkursu previđeno da nosioci projekata mogu biti udruženja mladih i udruženja za mlade koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima. Reč je o konkursu za projekte na teritoriji Grada Novog Sada, za period 2015-2018, a za 2017. godinu.

„Pored toga, iako je postojala obaveza njenog objavljivanja, lista vrednovanja projekata u kojoj se može utvrditi koliko je koji projekat dobio bodova, nije javno dostupna niti je sastavni deo rešenja“, ukazuje DJB.

U saopštenju se ocenjuje da navedeno ukazuje na to da je sam konkurs sproveden „na neodgovoran i neadekvatan način“.

DJB je zatražio od Gradskog veća da konkurs poništi i da pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za zloupotrebu položaja protiv članova komisije koja je bodovala i vrednovala predloge projekata pristigle na konkurs.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!