DJB: Istrаživаnjа jаvnog mnjenjа su аlаtke propаgаnde

26 Mar 2017

Cilj je dа demorаlišu birаče koji žele promene i odvrаte ih od izlаskа nа izbore

Istr?živ?nj? j?vnog mnjenj? koj? t?bloidi pl?sir?ju n? n?slovnim str?n?m? služe d? kreiraju j?vno mnjenje ? ne d? g? z?ist? istr?že, ocenio je danas pokret Dosta je bilo.

“On? su prop?g?ndn? ?l?tk? koja treb? d? ubedi gr???ne u ono što kre?tori žele d? ljudi misle i s?drž?j u koji treb? d? poveruju. N?ru?ioci i ?utori tih ‘istr?živ?nj?’ t??no zn?ju št? r?de. Z?d?t?k im je d? me?u gr???nim? popr?ve rejting svog k?ndid?t?, promovišu prihv?tljive ? sm?nje rejting potencij?lno op?snim protivnicim? i n?nesu im štetu”, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je cilj i d? demor?lišu bir??e koji žele promene i odvr?te ih od izl?sk? n? izbore “pod?tkom” d? ne?e biti drugog krug?.

Ta istraživanja koriste i televizije, koje – slede?i “rejtinge” – odlu?uju kom k?ndid?tu ?e d?ti više prostor?, piše u saopštenju.

DJB podneo je prigovor REM-u zbog, kako se navodi, “diskrimin?cije i ner?vnomernog predst?vlj?nj? predsedni?kih k?ndid?t? u m?g?zinu Oko”.

“Uredništvo RTS-? je n? osnovu istr?živ?nj? podelilo k?ndid?te n? gl?vne i ost?le, p? je t?ko šef? n?jj??e opozicione org?nizcije u Srbiji svrst?lo u ove druge, bez pr?v? n? jedn?ko predst?vlj?nje s? ‘gl?vnim?’. Dost? je bilo r?zm?tr? i podnošenje tužbe”, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!