DJB: Isključen vojvođanski poslanik zbog saradnje sa SNS

17 Oct 2016

Poslanik više puta postupao suprotno politici pokreta

Poslani?ka grupa Dosta je bilo u Skupštini AP Vojvodine od danas ima šest ?lanova, jer je Glavni odbor tog pokreta isklju?io Arsena Kurja?kog zbog toga što je prekršio osnovne principe za koje se pokret zalaže i, uprkos izre?enim opomenama, sara?ivao sa vladaju?om strankom u nameri da ispuni li?ne ambicije, saopšteno je danas iz DJB.

U saopštenju DJB se objašnjava da je Kurja?ki više puta postupao suprotno politici pokreta, bio uzdržan prilikom izbora Igora Mirovi?a za predsednika vojvo?anske vlade iako je poslani?ka grupa DHJB glasala protiv, a podržao je i SNS-ovo postavljenje pomo?nika Sekretara za poljoprivredu zaduženog za lovstvo, iako se DJB snažno zalaže za profesionalizaciju ovih funkcija i ukidanje postavljanja podobnih kadrova.

“Sa SNS-om se dogovarao i o svom u?eš?u u dva poslani?ka odbora, uopšte nije dolazio na sednice odbora za bezbednost u kome je bio ?lan. Kršio je i opomenu pokreta da ne može od skupštine napla?ivati putne troškove ako ve? živi u Novom Sadu”, navodi se u saopštenju DJB.

Taj pokret je dodao da je od gra?ana dobio poverenje da se beskompromisno bori protiv strana?kog zapošljavanja i poru?io da ne?e tolerisati kršenje ovog principa.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!