Direktor: Novosadska toplana u veoma lošem stanju

26 Nov 2012

Dugovi pod rukovodstvom SPO-a narasli na 4,5 milijardi dinara!?

Vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduze?a Novosadska toplana Aleksandar Pribi? izjavio je danas da su ukupne obaveze tog preduze?a ?etiri i po milijarde dinara i upozorio da bi Novosa?ani od idu?e sezone mogli ostati bez grejanja, ukoliko Grad ne uloži dodatna sredstva u Toplanu.

Pribi? je na konferenciji za novinare rekao da se grejanje u Novom Sadu i dalje napla?uje po “socijalnoj ceni”, koja firmu vodi u nove gubitke.

“Iskreno, ja sam pesimista. Jedva smo uspeli da obezbedimo sredstva za ovu grejnu sezonu, a slede?a je pod velikim znakom pitanja”, kazao je direktor Novosadske toplane.

On je optužio prethodno rukovodstvo da je ostalo dužno dobavlja?ima i da je uzimalo nerentabline kredite, zbog ?ega nijedna banka više ne želi Toplani dati kredit.

“Tako?e, poslovanje firme naro?ito optere?uju korisnici usluga koji ne izmiruju svoje ra?une. Radi?emo onoliko koliko možemo – koliko para, toliko grejanja”, naveo je Pribi?.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!