Direkotr Unicefa: Ulaganje u decu treba da bude strateška investicija Srbije

30 Aug 2016

U najranijem detinjstvu, od rođenja do treće godine, postavljaju se temelji za životne uspehe, zdravlje i blagostanje

Direktor Unicefa u Srbiji Mišel Sen-Lo (Michel Saint-Lot) izjavio je danas u Novom Sadu da je ulaganje u decu najzna?ajnija strateška investicija u Srbiju.

“Ulaganje u decu je važno jer je stvaranje bolje budu?nosti za decu Srbije najzna?ajnija strateška investicija koja može da se napravi i predstavlja najzna?ajniju investiciju za svaku državu,“ rekao je Sen-Lo prilikom posete novoopremljenom razvojnom savetovalištu u Domu zdravlja Novi Sad.

Podsetio je da su nau?na istraživanja pokazala da svako dete, bez obzira na to sa kakvim izazovima zakora?i u život, može da ostvari svoje pune potencijale, ako uz ljubav, pravilnu negu i brigu svojih roditelja ili staratelja dobije i podršku kroz pravovremenu i adekvatnu stru?nu pomo?, kroz usluge u zajednici u kojoj živi sa svojom porodicom.

Pomo?nica ministra zdravlja Srbije Vesna Kneginji? kazala je da su razvojna savetovališta važna jer rano prepoznavanje razvojnih rizika i odstupanja i rane intervencije mogu u velikoj meri da nadoknade kašnjenje u razvoju dece i spre?e dugotrajne posledice rizika kojima su deca izložena.

Direktorica za komunikacije kompanije Nordeus Marija Besla? kazala je da se u najranijem detinjstvu, od ro?enja do tre?e godine, postavljaju temelji za životne uspehe, zdravlje i blagostanje, a propusti u brizi i stimulaciji razvoja deteta u ovom periodu ostavljaju dugoro?ne posledice koje se kasnije ne mogu u potpunosti nadoknaditi.

Savetovalište je opremljeno u okviru programa za unapre?enje razvoja u ranom detinjstvu „Za svako dete najbolji po?etak“, koji realizuju Unicef, Ministarstvo zdravlja i partneri.

Razvojna savetovališta su opremljena nameštajem po meri dece i didakti?kim materijalima, koji služe za procenu i podsticanje razvoja razli?itih veština kod deteta.

Roditelji mogu da vide i nau?e, na konkretnom primeru, kako da korisne i zabavne aktivnosti sa decom ponove kod ku?e, ?ime se smanjuje stres kod roditelja i pomaže im se da uživaju u stimulaciji razvoja svoje dece.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!