DINKO GRUHONJIĆ: Dronovi u kristalnim noćima

20 Oct 2014

Glavni Huligan A.V.

Ukoliko uzmete kamen?ugu i razbijete ne?iju pekaru, motivisani divlja?kom logikom da je vlasnik tog objekta Albanac, tužilaštvo ?e vas goniti za krivi?no delo “ošte?enje tu?e stvari”. Nipošto za krivi?no delo raspirivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. Koje nosi više “nagradnih” zatvorskih poena. Uostalom, ima li išta logi?nije nego da Albancu iz susedstva s vremena na vreme razbijemo pekaru, poslasti?arnicu, glavu…?

Prirodna je to posledica “huliganske” Vlade Srbije, kako ju je pravilno imenovao Teofil Pan?i?. Zašto huliganske? Pa jednostavno: na njenom je ?elu glavom i bradom – huligan. Poznatiji pod imenom Aleksandar Vu?i?. Ili Glista Ultras, kako su ga zvali u vreme dok je bio huligan FK Crvena zvezda. I danas se Vu?i? time di?i. Pa smo tako od njega li?no ?uli da je prisustvovao i istorijskoj tekmi Dinamo-Zvezda, na Maksimiru, maja 1990. godine. Posle te utakmice je nastala i jedna knjiga dokumenata o medijskom beš?aš?u iz tog vremena. Naslov joj je: “Rat je po?eo na Maksimiru”.

Posle srede, 15. oktobra 2014, i prekinute utakmice Srbija – Albanija nastaje knjiga pod radnim naslovom “Rat je po?eo na JNA”. Još jedna antologija medijskog beš?aš?a. Doduše, taj je rat (zasad?) ograni?enih razmera, jer “nepoznati po?inioci” sa besnom penom na ustima kidišu “samo” na ono malo preostalih pekara u Vojvodini ?iji su vlasnici Albanci. Ponekad i pogreše pa razbiju i pekaru ponekog Goranca. Ponekad se toliko zanesu da razbiju i “srpsku” pekaru ili poslati?arnicu. Ali, jebeš ga, te pekare i sladoledi su svakako “šiptarska posla”, ko im kriv…

Sve je po?elo kada je mala bespilotna letelica negde u 40. minutu utakmice doletela na stadion JNA i za sobom vukla zastavu nekakve “velike Albanije”. Što je za posledicu imalo iznenadnu masovnu tehni?ku naobrazbu stanovništva Srbije. Svi vam ovde sada znaju da se ta letelica zove “dron”. Ta ?avolja igra?ka, koja je, kako kažu, poletela sa obližnje crkve (sic!) razbila je dotadašnju idili?nu atmosferu na stadionu: albansku himnu nismo mogli ?uti od unisonih zvižduka vazda objektivne i gostoprimstvu posve?ene doma?e “publike”. Kad je tekma po?ela, po?eo je i uobi?ajeni folklor: “Ubij, ubij, ubij Šiptara”, “Ko ne ska?e taj je Šiptar” do klimaksa u vidu divlja?kih pokli?a “Ubij, zakolji, da Šiptar ne postoji”. Za takve “pesmice” ovde odavno niko ne odgovara, ili bolje re?i nikada nije ni odgovarao. Kao ni za ?uvenu zlo?ina?ku “navija?ku brojalicu”: “Nož, žica, Srebrenica”. I onda se pojavio dron. The rest is history…Evropa pekaraNaravno, usledile su i reakcije “zvani?nika”, od glavnog huligana od ranije poznatog policiji pod inicijalima A.V. pa redom svih ostalih. Mediji su prenosili izjave i još kreativno nadodavali, u stilu nikad umrlih devedesetih. Bila je to zapravo naredba da razbijanje po?ne. I poruka je ispravno shva?ena. I to, gle ?uda, diljem pre svega Vojvodine. Zli jezici kažu da to nije slu?ajno, kako bi se dodatno išamarala multietni?ka pokrajina. Drugi pak kažu da je to i jedino mogu?e jer pekara, poslati?arnica i džamija južno od Vojvodine skoro da više i nema. Kona?no rešenje.

Neki vlasnici su bili preventivno tražili zaštitu policije. Nisu im je dali. Objekti su koliko sutra odmah razbijeni. Potom je policija na jednu no? “poja?ala prisustvo” u Novom Sadu. To ve?e ništa nije razbijeno. Potom se policija “umorila”. Fašisti su opet dejstvovali. Potom se policija opet probudila. I tako dalje. Loša beskona?nost, toliko puta vi?ena. Banalno zlo, klinci kao po?inioci, kao psi pušteni s lanca. I oni žele svoj rat, da ne budu ljubomorni na o?eve. Vladaju?i huligani-politi?ari su po?eli da daju “pomirljive” izjave i da pozivaju na smirivanje strasti.

Istovremeno, ne odustaju od antialbanskog palamu?enja. Edi Rama, premijer Albanije, ne?e do?i u Beograd na ranije ugovorenu posetu. Brata su mu optužili da je upravljao dronom. Pitam se šta bi huligani kazali kada bismo im rekli da je Edi Rama Albanac-pravoslavac? Kao što jeste. I kao što u centru Tirane postoji velika, moderna i nova pravoslavna crkva. I da Albanci nisu samo muslimani, ve? ih ima i pravoslavaca i katolika? Šta bi na to kazali pile?i mozgovi sa kamenom, perom ili mikrofonom u rukama? Koji su uvrteli u glavu da su na “svetom putu pravoslavlja, za krst ?asni i slobodu zlatnu”.

Da li se sve ovo moglo predvideti i spre?iti? Naravno da jeste. Pogledajmo kako je ove godine kona?no održana Parada ponosa. I kako je Glavni Huligan zahvaljivao gra?anima što su “ostali kod ku?e” umesto da “biju pedere”. Zašto li su ostali kod ku?e? Zbog molbe? Ili su u pitanju dronovi u ljudskom obli?ju koji reaguju na daljinski upravlja?? ?iji su to dronovi i u ?ijim rukama je daljinski upravlja?? Sve je kristalno jasno, kao što su kristalno jasne ove naše nove kristalne no?i koje po ko zna koji put preživljavamo.

Ljudski dronovi, te horde zla, vape za ?arobnim “klikom” kada ?e im kona?no biti dozvoljeno da budu udarne pesnice i prebiju i pobiju sve redom što li?i na “drugo” i “druga?ije”. Ako im se to ne dozvoli, u problemu ?e biti onaj koga oni i dalje nepogrešivo ose?aju kao svog. Bez obzira na njegov “evropejski preobražaj”. Dronovi poput onog što je upao u direktan prenos prekinute utakmice i u kameru se izderao: “Vu?i?u, pederu!” Zahvaljuju?i tom urliku, ba?ene su dronovima mrvice sa stola u vidu pekara, poslati?arnica i džamije u Subotici. Da se napiju malo krvi do slede?e prilike. Zna to dobro Glavni Huligan, do ju?e su zajedno razbijali.

Veliki je njihov rušila?ki potencijal, oni su duboko u temeljima ovog postgenocidnog društva. Normalnim ljudima, iako su u manjini, ne preostaje ništa drugo nego da se samoorganizuju i pokažu da ih ima. Recimo, u Novom Sadu, 23. oktobra 2014. godine, na velikom antifašisti?kom skupu. Da kažu da se ne plaše. Da i svi oni slu?eni, zbunjeni i urnisani gra?ani koji se kriju po mišjim rupama od svojih stanova i ku?a shvate da ?e ih, budu li ?utali, pojesti strah i mrak. Jer svi ?e polako do?i na red u Srbiji koja nema rešenje ni za šta a ima ogroman potencijal za imploziju, za nasilje i progon, to jest za “omanji” unutrašnji rat.

(Lupiga.com) 

Podelite ovu stranicu!