Dinkić: Parada ponosa je egzibicionizam

24 Aug 2011

Lider URS Mlađan Dinkić rekao da razume različitosti, ali da je potreba za paradiranjem egzibicionizam, koji nije nužan

Lider Ujedinjenih regiona Srbije (URS) Mla?an Dinki? kazao je da ne podržava održavanje Parade ponosa jer je to egzibicionizam, ali da pripadnici gej populacije treba da imaju svoja prava.

“Li?no ne razumem njihovu potrebu da paradiraju, jer smatram da im prava nisu ugrožena. Ali ako oni smatraju da je to na?in da ispolje svoje opredeljenje nemam ništa protiv. Ima i drugih grupa koje se razlikuju, pa nemaju potrebu da paradiraju”, kazao je Dinki? za današnji “Blic”.

On je dodao da razume razli?itosti, ali da je potreba za paradiranjem egzibicionizam, koji nije nužan. Govore?i o predlozima URS-a odnosno o profesionalizaciji javnih preduze?a, Dinki? je ocenio da to ne?e biti prihva?eno u aktuelnom sazivu Skupštine.

“Socijalisti koji su ?itavu partiju dvadeset godina gradili na partokratiji ve? su rekli da su protiv toga”, navodi on.

Lider URS-a je kazao da je sistem partokratije po?eo da se gradi u vreme bivšeg predsednika Srbije i Socijalisti?ke partije Srbije (SPS) Slobodana Miloševi?a, jer su partijski kadrovi držali sve javne funkcije od republi?ke vlade, preko javnih preduze?a, bolnica, “do dna”.

“SPS ima iskustvo da je uz pomo? tog sistema deset godina vladao i smatraju da je to osnov snage njihove partije. Mislim da greše”, rekao je on.

Dinki? je istakao da ?e decentralizacija i depolitizacija biti okosnica predizbornog programa URS. On je ocenio i da stranke ne treba me?usobno da se napadaju tokom kampanje, ve? da svaka iznosi svoje ideje, kao i da URS ne?e prvi nikog napadati.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!