Dinkić: Izgradnja autoputa Horgoš – Novi Sad ide na tender

09 Sep 2008

Ministar ekonomije Srbije Mla?an Dinki? izjavio je danas da ?e biti raspisan me?unarodni tender za izgradnju auto-pu…

mladjan-dinkic.jpgMinistar ekonomije Srbije Mla?an Dinki? izjavio je danas da ?e biti raspisan me?unarodni tender za izgradnju auto-puta Horgoš-Novi Sad. Dodao je da je plan je da se taj put izgradi u roku od 18 meseci od po?etka radova.
Dinki? je na konferenciji za novinare kazao da izgradnje te deonice auto-puta ne?e mo?i da bude deo sporazumnog raskida koncesionog ugovora za autoput Horgoš-Požega sa koncesionarima Alpinom i Porom. Ministar je istakao da su predstavnici Alpine u predlogu za sporazumni raskid koncesije tražili da izgrade auto-put Horgoš-Novi Sad po ceni od 220 miliona evra, dok su stru?njaci Ministartstva ekonomije procenili da je vrednost tog posla manja, oko 150 miliona evra. “Izvesno je da od realizacije koncesije nema ništa”, kazao je Dinki?.
Ekspertski tim je napravio, naveo je Dinki?, predlog finasiranja tog projekta i dostavio ga Nacionalnom savetu za infrastrukturu. “O?ekujem da ?e ove sedmice biti zakazana sednica Nacionalnog saveta za infrastrukturu na kojoj ?e biti doneta odluka, ali je izvesno da ?e Srbije iz sopstvenih sredstava graditi taj auto-put”, kazao je ministar. On je kazao da, najverovatnije, ne?e celokupan projekat i?i na tender, ve? ?e biti podeljen na nekoliko delova kako bi što ve?i broj doma?ih firmi mogao da konkuriše i da bi se ubrzali radovi i smanjila cena.
Auto-put Horgoš-Novi Sad je na kraku “Panevropskog koridora 10” ?iji je glavni pravac Salcburg(Austrija)-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Skoplje-Solun(Gr?ka). Kroz Srbiju prolaze dva kraka tog koridora: Budimpešta-Novi Sad-Beograd (krak B) i Niš-Pirot-Sofija (krak C).
Dinki? je ponovio da ?e do kraja septembra zaokružiti finansiranje izgradnje auto-puta “Panevropskom koridoru 10” kroz Srbiju, za šta je potrebno oko 1,66 milijardi evra. Prema njegovim re?ima, Evropska banka za obnovu i razvoj najavila je da ?e odobriti 150 miliona evra kredita, a Evropska investiciona banka planira da odobri 400 miliona evra kredita za taj projekat.
Dinki? je najavio i da ?e u tre?oj sedmici septembra otputovati u Vašington na pregovore sa predstavnicima Svetske banke od koje o?ekuje 400 miliona evra kredita. Dodatnih 100 milinoa evra Srbija ?e dobiti Plana Vlade Gr?ke za privrednu rekonstrukciju na Balkanu (Helenik plan), naveo je ministar i dodao da ?e 8. oktobra u Atini razgovarati o toj donaciji.
Planirano je da se preostalih 610 miliona evra obezbedi iz privatizacionih prihoda, istakao je Ministar dodavši da ?e predložiti da se ubudu?e prihodi iz privatizacije preduze?e isklju?ivo koriste za izgradnju infarstukture u Srbiji. Dinki? je kazao da ?e novina u izgradnji infrastrukturnih projekata u Srbiji biti i uvo?enje me?unarodnih standarda za realizaciju ugovora (Fidic) što ?e dovesti do zna?ajnih ušteda. Ministar ekonomije je kazao i da je za modernizaciju pruga u Srbiji potrebno 1,7 milijardi evra, a za pripremu tog projekta 14 meseci. Relizacija tog projekta ne bi mogla da po?ne pre 2010. godine, tako da se o?ekuje da ?e delom biti finansiran i iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!