Đilas: Radoš Ljušić je ideolog Obraza!

22 Dec 2012

Ljušić srpsku intelektualnu elitu naziva izdajnicima i deli ih na podobne i nepodobne, napada nevladine organizacije i civilno društvo, istakao je Đilas.

Predsednik Demokratske stranke (DS) Dragan ?ilas pozvao je danas Vladu Srbije da promeni odluku o imenovanju Radoša Ljuši?a za vršioca dužnosti direktora “Službenog glasnika”.

“I stru?noj javnosti i gra?anima Srbije je jasno da nacionalnu izdava?ku ku?u ne može uspešno da predvodi ?ovek koji je javnosti, izme?u ostalog, poznat po ideološkom profilisanju ultranacionalisti?ke, desni?arske organizacije ‘Obraz'”, naveo je ?ilas
u izjavi dostavljenoj medijima.

?ilas je za Ljuši?a naveo da “srpsku intelektualnu elitu naziva izdajnicima i deli ih na podobne i nepodobne, da napada nevladine organizacije i civilno društvo, a nastavnike i u?itelje etiketira kao potkupljive”.

Predsednik DS je za dosadašnjeg direktora Slobodana Gavrilovi?a naveo da je najbolji dokaz da svoj posao nije obavljao kao partijski ?inovnik ?injenica da je uspeo da od javnog preduze?a koje posluje u uslovima konkurencije, sa mnoštvom privatnih izdava?a, u?vrsti i oja?a poziciju “Službenog glasnika”.

“U vreme opšte ekonomske i finansijske krize, kada i mnogo profitabilnije delatnosti od izdavaštva propadaju, ‘Službeni glasnik’, predvo?en Slobodanom Gavrilovi?em, postizao je odli?ne rezultate. Sramni medijski napadi na Slobodana Gavrilovi?a su nedopustivi i prave nemerljivu štetu JP ‘Službeni glasnik'”, istakao je ?ilas.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!