Devenport: Bezvizni režim između Srbije i EU nije doveden u pitanje

17 Sep 2015

"Treba priznati da je migrantska politika EU u krizi"

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Majkl Devenport izjavio je da zbog izbegli?ke krize Šengenski sporazum nije suspendovan i nije doveden u pitanje bezvizni režim izme?u Srbije i EU.

Devenport je za Radioteleviziju Vojvodine rekao da je odluka nema?ke vlade o kontroli granice u skladu sa Šengenskim sporazumom, po kojem postoji takva mogu?nost u kriznim situacijama.

Poru?io je i da nema re?i o tome da zbog takvih odluka bude doveden u pitanje bezvizni režim izme?u Srbije i EU.

On je osudio nasilje prema izbeglicama na ma?arskoj granici i pohvalio Srbiju zbog na?ina na koji pomaže izbeglicama u aktuelnoj kriznoj situaciji.

“To pokazuje humanost Srbije. U Kanjiži sam se video sa predstavnicima Crvenog krsta, Prihvatnog centra i drugih organizacija, koji pokazuju posve?enost i odgovornost u ovoj teškoj situaciji”, kazao je Devenport.

Prema njegovim re?ima, podizanje ograde na ma?arsko-srpskoj granici nije rešenje za izbegli?ku krizu i to “jeste ružna slika”.

Dodao je da “treba priznati da je migrantska politika EU u krizi”.

“Ostvareni su veliki rezultati na tom planu u EU, ali Unija se nikad do sada nije suo?avala sa krizom ovakvih razmera”, rekao je Devenport.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!