Deo redakcije Radio Subotice optužuje direktora za mobing

29 May 2014

Deo subotičke javnosti optuživao je Ljubišu Stepanovića da je tokom devedesetih godina prošlog veka bio nacionalista i ratni propagandista

Deo redakcije Radio Subotice, me?u kojima je i glavna urednica, optužio je vršioca dužnosti direktora tog medija Ljubišu Stepanovi?a da sprovodi mobing nad zaposlenima i da preti novinarima.

Oni su u saopštenju za javnost naveli da se Stepanovi? neprestano meša u rad prvenstveno redakcije na srpskom jeziku, da omalovažava novinare, poziva ih na “informativne razgovore”, preti otkazima, odre?uje šta treba a šta ne treba objavljivati, što je dovelo do atmosfere u kojoj je zamalo izbila i tu?a izme?u direktora i pojedinih novinara.

Dodali su da je vršilac dužnosti glavne urednice tog radija Ljiljana Elek u više navrata gradona?elniku Jeneu Maglaiju i ?lanu Gradskog ve?a zaduženog za informisanje Otu Bušu skretala pažnju na ponašanje Stepanovi?a, ali su joj oni odgovorili da je njegovo imenovanje za direktora deo koalicionog sporazuma.

Radio Subotica, pored srpske, ima i redakcije na ma?arskom i na hrvatskom jeziku.

Stepanovi? je za v.d. direktora izabran 20. februara ove godine, kao kadar Socijalisti?ke partije Srbije.

Deo suboti?ke javnosti optuživao je Ljubišu Stepanovi?a da je tokom devedesetih godina prošlog veka bio nacionalista i ratni propagandista, koji je u studio svojevremeno kao gosta bio doveo i Željka Ražnatovi?a Arkana.

Saopštenje za javnost potpisalo je sedam od 12 novinara iz redakcije na srpskom jeziku.

NUNS i NDNV osu?uju ponižavanje i zlostavljanje urednika i novinara na Radiju Subotica

Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije osu?uju ponižavanje i zlostavljanje urednika i novinara Radija Subotice od strane Ljubiše Stepanovi?a, v.d. direktora ovog medija kojem je osniva? lokalna samouprava.

NUNS i NDNV ?e pružiti kolegijalnu i pravnu podršku novinarima i urednicima koji su saopštili da v.d. direktora od stupanja na funkciju „konstantno zloupotrebljava svoja ovlaš?enja mešaju?i se u rad redakcije“, da „omalovažava novinare“ i poziva ih na „informativni rezgovor“. Tako?e ?emo o ovom slu?aju obavestiti me?unarodne organizacije koje se bave zaštitom medijskih sloboda.

Iako je ?injenica da su pojave kao što su cenzura, autocenzura i kršenje profesionalnih standarda prisutne u mnogim medijima u Srbiji, NUNS i NDNV upozoravaju na ?injenicu da su mediji u vlasništvu države i lokalnih samouprava ovim pojavama direktno izloženi, jer se ovi mediji me?u strankama na vlasti dele kao politi?ki plen. Tako je recimo i v.d. direktora Radija Subotice imenovan na predlog Socijalisti?ke partije Srbije, a na osnovu koalicionog sporazuma stranaka koje ?ine vlast u Gradu Subotici.

I slu?aj Radija Subotice govori o izrazito lošem položaju novinara u Srbiji, kao i da je neophodno napraviti valjana sistemska rešenja koja ?e, sa jedne strane, omogu?iti izlazak države iz vlasništva nad medijima, a sa druge, onemogu?iti da u postupku privatizacije medije kupe tajkuni vezani za politi?ke stranke.

Redakcija na ma?arskom jeziku ogra?uje se od zahteva kolega!? 

Redakcija programa na ma?arskom jeziku ogradila se danas od optužbi za mobing koje je na ra?un vršioca dužnosti direktora tog radija Ljubiše Stepanovi?a izneo deo redakcije programa na srpskom jeziku.

“Zaposleni u redakciji programa na ma?arskom jeziku nisu primetili mobing od strane bilo koga i redakcija ma?arskog programa se u potpunosti ogra?uje od pisma sedmoro novinara srpske redakcije”, navodi se u saopštenju za javnost.

Zaposleni u redakciji programa na ma?arskom jeziku ocenili su da je u “srpskoj redakciji” došlo do velikih propusta sa stru?nog aspekta, a ima problema i sa disciplinom na radu”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!