Demolirana kuća advokatkinje Tanje Arsić

21 Dec 2014

Poruka štrajkačima? Arsić je članica pregovaračkog tima Advokatske komore Srbije sa Ministarstvom pravde

Advokatska komora Vojvodine saopštila je danas da su nepoznata lica prošle no?i u velikoj meri demolirala ku?u advokatkinje Tanje Arsi?, koja je ?lanica pregovara?kog tima Advokatske komore Srbije (AKS) sa Ministarstvom pravde oko zahteva advokature.

Kako za 021 kaže predsednik Advokatske komore Vojvodine Sr?an Sikimi?, postoje indicije da ovaj napad ima ulogu zastrašivanja jedne od glavnih predstavnica u pregovorima advokata i Ministarstva pravde.

“Postoji zabrinutost sa naše strane, jer ovaj doga?aj koindicira sa trenutkom vo?enja pregovora. Tanja Arsi? je eksponirana u tim pregovorima kao jedan od troje pregovara?a, a zna se u kojoj fazi su sada pregovori. Tu je atak bio na imovinu, bez tragova klasi?nog obijanja i oduzimanja stvari”, kaže Sikimi? i dodaje da je Tanja Arsi? dobro i nije bila prisutna u trenutku demoliranja.

“Razbijena su prilazna staza, terasa, solarni paneli, vodovodne cevi prozori i drugi delovi ku?e”, navodi Sikimi? o domu advokatkinje Arsi?, koji se nalazi u mestu Gložan nedaleko od Novog Sada.

AKV u zvani?nom saopštenju zaklju?uje da se radi o “obesti, a ne plja?ki i razbojništvu” jer nije bilo pokušaja ulaska u ku?u, ve? samo namere da se “pošalje upozorenje”.

O doga?aju je obaveštena policija i istraga je u toku, kaže za 021 Sr?an Sikimi?. Ku?a advokatkinje Arsi? nalazi se u mestu Gložan kod Novog Sada.

Pregovori stru?nih timova Ministarstva pravde i AKS ju?e su prekinuti, ali bi trebalo da se nastave u utorak. Za sutra je planirano održavanje Skupštine AKS na kojoj ?e se odlu?uvati o nastavku protesta advokata, koji traje od 17. septembra u celoj Srbiji.

(021)

Podelite ovu stranicu!