Demografija ugrožava slovensku stabilnost

19 Dec 2012

Slovenija je jedna od četiri zemlje s najvišim potencijalnom rastom troškova zbog demografske pojave sve starijeg stanovništva

Kao ni ve?ini ?lanica Evropske unije (EU), Sloveniji ne prijeti fiskalni šok u kratkoro?nom razdoblju, ali se nalazi pri vrhu zemalja ?iju stabilnost javnih finansija potencijalno ugrožavaju demografski trendovi, odnosno starenje stanovništva.

Prema izvještaju fiskalne održivosti u 27 zemalja ?lanica EU-a za 2012. godinu, koji je objavila Evropska komisija (EK), Slovenija je jedna od ?etiri zemlje s najvišim potencijalnom rastom troškova zbog demografske pojave sve starijeg stanovništva.

Mogu?i rast troškova može biti uzrokovan izdvajanjem za penzije i druge potrebe, kao i njihovim utjecajem na državni budžet ukoliko ne do?e do strukturnih promjena.

To je u slu?aju Slovenije najve?i srednjoro?ni i dugoro?ni izazov za održivosti njenog fiskalnog sistema, prenose lokalni mediji ocjene izvještaja.

Kao zemlje u sli?noj poziciji s potencijalno prijete?im rastom troškova zbog starijeg stanovništva navode se još i Belgija, Luksemburg i Slova?ka.

Bez reformi na tom podru?ju, zaduženost Slovenije, koja se 2011. godine procjenjivala na 46,9 posto bruto društvenog proizvoda (BDP), nastavit ?e rasti, pa bi ve? 2014. godine mogla iznositi 62,3 posto BDP-a.

Sloveniji se zbog toga preporu?uje provo?enje mjera potrebnih da se rizik povezan sa starenjem stanovništva izbjegne putem reformi.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!